Σόλων o Αθηναίος .ΥΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ

Η πόλη μας ποτέ δεν θα χαθεί σύμφωνα με τη θέληση και τη διάθεση του Δία και των μακαρίων αθανάτων θεών.
Γιατί μια τόσο μεγαλόψυχη προστάτιδα, κόρη πατέρα ισχυρού, η Παλλάδα Αθηνά, έχει τα χέρια της απλωμένα πάω από την πόλη.
Αλλά μόνοι τους οι πολίτες θέλουν να καταστρέφουν τη μεγάλη πόλη με τις απερισκεψίες τους, παρασυρμένοι από φιλοχρηματία,
καθώς και ο άδικος νους των αρχόντων του λαού.
Είναι επόμενο γι’ αυτούς εξαιτίας της μεγάλης αλαζονείας να πάθουν πολλά κακά.
Γιατί δεν ξέρουν να συγκρατούν την πλεονεξία και να απολαμβάνουν τα στρωμένα ευφρόσυνα συμπόσια με κοσμιότητα...
πλουτίζουν παρασυρμένοι σε άδικες πράξεις
και, χωρίς να λογαριάζουν ούτε τα ιερά κτήματα ούτε και τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου,
κλέβουν με αρπακτικές διαθέσεις άλλος από δω και άλλος από κει και δεν σέβονται τους ιερούς θεσμούς της Δίκης,
η οποία, μολονότι σιωπά, γνωρίζει αυτά, που γίνονται και θα γίνονται και τα παρελθόντα,
και με τον χρόνο συνήθως έρχεται οπωσδήποτε, για να επιβάλλει τιμωρία.
Αυτό φθάνει κιόλας ως αναπόφευκτη συμφορά για όλη την πόλη και καταλήγει συνήθως αυτή πολύ γρήγορα σε ατιμωτική δουλεία,
που προκαλεί εμφύλια σύγκρουση και αφυπνίζει τον κοιμώμενο πόλεμο, ο οποίος συνήθως οδηγεί στον θάνατο πολλούς στο άνθος της ηλικίας τους.
Γιατί εξαιτίας των εχθρών πολύ γρήγορα η πολυαγαπημένη πόλη κατατρύχεται από πολιτικές ενώσεις, αγαπητές στους αδικοπραγούντες.
Αυτές οι συμφορές περιφέρονται στην πόλη.
Κι από τους φτωχούς πολλοί φεύγουν σε ξένη χώρα,
πουλημένοι και δεμένοι με εξευτελιστικά δεσμά και υπομένουν με καταναγκασμό τις μισητές συνέπειες της δουλείας.
Έτσι μια δημόσια συμφορά μεταβαίνει στο σπίτι του κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Και οι αύλειες θύρες δεν μπορούν πια να τη συγκρατήσουν,
αλλά αυτή συνήθως πηδά πάνω από τον περίβολο και βρίσκει οπωσδήποτε
κάποιον, ακόμα κι αν, προσπαθώντας αυτός να αποφύγει το κακό, καταφεύγει στο βάθος των δωματίων.
Αυτά με προτρέπει η ψυχή μου να διδάξω στους Αθηναίους, ότι η κακή διοίκηση προκαλεί πάρα πολλές συμφορές στην πόλη.
Ενώ η χρηστή διοίκηση όλα τα αναδεικνύει ταιριαστά και αρμονικά και συγχρόνως δένει με χειροπέδες τους αδικοπραγούντες.
Τις τραχύτητες της εξομαλύνει, παύει την πλεονεξία, ταπεινώνει την αλαζονεία,
ξηραίνει τα άνθη της  ατής , μόλις αυτά εμφανισθούν,επανορθώνει στρεψοδικίες και καταπραΰνει πράξεις αλαζονείας, παύει την εμφύλια έριδα.
Παύει την οργή από την ολέθρια έριδα και είναι κάτω απ’ αυτήν τα πάντα στους ανθρώπους αρμονικά και συνετά.


ακολουθεί το αρχαίο κείμενο 

Ημέτερη δε πόλις κατά μεν Διός ούποτ’ ολείται
αίσαν και μακάρων θεών φρένας αθανάτων.
Τοίη γαρ μεγάθυμος επίσκοπος οβριμοπάτρη
Παλλάς Αθηναίη χείρας ύπερθεν έχει.
Αυτοί δε φθείρειν μεγάλην πόλιν αφραδίηισιν
αστοί βούλονται χρήμασι πειθόμενοι,
δήμου θ’ ηγεμόνων άδικος νόος. οίσιν ετοίμον
ύβριος εκ μεγάλης άλγεα πολλά παθείν.
ου γαρ επίστανται κατέχειν κόρον ουδέ παρούσας
ευφροσύνας κοσμείν διαιτός εν ησυχίηι
πλουτέουσιν δ’ αδίκοις έργμασι πειθόμενοι
ούθ’ ιερών κτεάνων ούτε τι δημοσίων
φειδόμενοι κλέπτουσιν αφαρπαγήι άλλοθεν άλλος,
ουδέ φυλάσσονται σεμνά Δίκης θέμεθλα,
ή σιγώσα σύνοιδε τα γιγνόμενα προ τ’ εόντα,
τώι δε χρόνωι πάντως ήλθ’ αποτεισομένη,
τούτ’ ήδη πάσηι πόλει έρχεται έλκος άφυκτον,
ες δε κακήν ταχέως ήλυθε δουλωσύνην,
ή στάσιν έμφυλον πόλεμόν θ’ εύδοντ’ επεγείρει,
ός πολλών ερατήν ώλεσεν ηλικίην.
Εκ γαρ δυσμενέων ταχέως πολυήρατον άστυ
τρύχεται εν συνόδοις τοις αδικέουσι φίλους.
Ταύτα μεν εν δήμωι στρέφεται κακά.
Των δε πενιχρών
ικνέονται πολλοί γαίαν ες αλλοδαπήν
πραθέντες δεσμοίσί τ’ αεικελίοισι δεθέντες
κα κακά δουλωσύνης στυγνά φέρουσι βίαι
.......
ούτω δημόσιον κακόν έρχεται οίκαδ’ εκάστωι,
αύλειοι δ’ έτ’ έχειν ουκ εθέλουσι θύραι,
υψηλόν δ’ υπέρ έρκος υπέρθυρεν, εύρε δε πάντως,
ει και τις φεύγων εν μυχώι ήι θαλάμου.
Ταύτα διδάξαι θυμός Αθηναίοις με κελεύει,
ως κακά πλείστα πόλει Δυσνομίη παρέχει.
Ευνομίη δ’ εύκοσμα και άρτια πάντ’ αποφαίνει,
και θαμά τοις αδίκοις αμφιτίθησι πέδας.
Τραχέα λειαίνει, παύει κόρον, ύβριν αμαυροί,
αυαίνει δ’ άτης άνθεα φυόμενα,
ευθύνει δε δίκας σκολιάς, υπερήφανά τ’ έργα
πραύνει. Παύει δ’ έργα διχοστασίης,
Παύει δ’ αργαλέης έριδος χόλον, έστι δ’ υπ’ αυτής
πάντα κατ’ ανθρώπους άρτια και πινυτά.

Στο μάτι του "κυκλώνα" .Άργησα να νιώσω πως η προσωπικότητά μας δεν είναι μόνο το τι θέλουμε να είμαστε ή να φαινόμαστε, αλλά αποτελείται από πολλά στοιχεία που ξεφεύγουν τον έλεγχό μας. Είναι συνάρτηση με πολλούς συντελεστές. Έρχονται να προστεθούν στον καθένα μας «δυνάμεις» εκ των προτέρων ακαθόριστες, γιατί το μέτρο της επιρροής τους απάνω μας εξαρτάται από κάποια ατομική επιλογή που τα αίτιά της είναι σκοτεινά και που βρίσκουν ίσως την πηγή τους περισσότερο στο περιβάλλον παρά στο άτομο. Η «θέση» του καθένα μας είναι προσδιορισμένη αυτόματα και ταυτόχρονα με τη γέννησή του. Ανήκει δικαιωματικά ή αναπόφευκτα σε μιαν τάξη, σε μιαν ομάδα, σ’ έναν κύκλο. Αυτό το στοιχείο είναι η πρώτη ύλη, ο πηλός που ό,τι σχήμα και αν του δώσεις, ό,τι μορφή, θα είναι πάντα η ίδια ύλη που θα έχει πάρει αυτόν ή εκείνον τον χρωματισμό ή την απόχρωση.

.....οτι Πιστεύουμε θα Πιστεύετε .....


Οι άθεοι υπόκεινται σε διωγμό ή διακρίσεις σε πολλές χώρες του κόσμου, ενώ σε τουλάχιστον επτά χώρες μπορούν μέχρι και να εκτελεστούν εάν γίνουν γνωστές οι πεποιθήσεις τους.

«Υπάρχουν νόμοι που αρνούνται το δικαίωμα των άθεων στην ύπαρξη, περιορίζουν την ελευθερία των πεποιθήσεων και της έκφρασης από την πλευρά τους, ανακαλούν το δικαίωμά τους να είναι πολίτες, περιορίζουν το δικαίωμά τους στον γάμο.
Eμποδίζουν την πρόσβασή τους στη δημόσια εκπαίδευση, τους απαγορεύουν να αναλάβουν δημόσια αξιώματα ή να εργαστούν στο δημόσιο, ποινικοποιούν την κριτική της θρησκείας και τους εκτελούν επειδή εγκατέλειψαν τη θρησκεία των γονιών τους».

Η Διεθνής Ουμανιστική και Ηθική Ένωση, που περιλαμβάνει περισσότερες από 120 οργανώσεις σε 40 χώρες, ανέφερε ότι εξέδωσε την έκθεση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σήμερα.
Σύμφωνα με την έκθεση, που λαμβάνει υπόψη της την πολιτική σε 60 χώρες, οι επτά όπου η έκφραση αθεϊστικών απόψεων ή απόκλισης από την επίσημη θρησκεία μπορεί να επιφέρει την εσχάτη των ποινών είναι το Αφγανιστάν, το Ιράν, οι Μαλδίβες, η Μαυριτανία, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και το Σουδάν.
Οι άθρησκοι αναγκάζονται έτσι να πουν ψέματα αν θέλουν να λάβουν τα επίσημα έγγραφα χωρίς τα οποία είναι αδύνατον να λάβουν ιατρική φροντίδα ή δημόσια εκπαίδευση, να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να οδηγήσουν.

Στην Ευρώπη, την υποσαχάρια Αφρική και την Αμερική, κράτη που θεωρούνται ότι έχουν κοσμικό χαρακτήρα δίνουν προνόμια στις χριστιανικές Εκκλησίες ως προς την παροχή εκπαίδευσης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών.Στην Ελλάδα και τη Ρωσία, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, η Ορθόδοξη Εκκλησία προστατεύεται αυστηρά από την κριτική και είναι παρούσα σε επίσημες κρατικές τελετές. Στη Βρετανία, οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Αγγλίας έχουν αυτομάτως έδρα στη Βουλή των Λόρδων.Παρότι στις ΗΠΑ η ελευθερία του λόγου και της θρησκείας προστατεύεται, κυριαρχεί ένα πολιτικό και κοινωνικό κλίμα «στο οποίο οι άθεοι και οι άθρησκοι νιώθουν λιγότερο Αμερικανοί ή καθόλου Αμερικανοί». Σε τουλάχιστον επτά αμερικανικές πολιτείες, δεν επιτρέπεται στους άθεους να αναλαμβάνουν δημόσια αξιώματα ενώ σε μία πολιτεία, το Αρκανσο, οι άθεοι δεν μπορούν να καταθέσουν ως μάρτυρες σε δίκη.


Η κουτσή γαλοπούλα
Η ιδιωτικοποίηση των νερών είναι Πρώτη στο χρονοδιάγραμμα των αποκρατικοποιήσεων.

Ψουξ: "Στην ακραία επιλογή ελληνικές ή αναπτυξιακές τράπεζες ..." πολλοί θα προτιμήσουμε τις αναπτυξιακές
απ΄την άλλη όμως (παρ΄ οτι η κουβέντα που ανοίγει είναι τεράστια ....)
Μερικά πράγματα όπως τα νερά!....και εκεί σταματώ ...πρέπει να μείνουν κρατικά με κάθε υφεσιακή θυσία
τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ...
(στιγμή =καμια 15αρια χρόνια τουλάχιστον)
μέχρι να δούμε τι θα γίνεται σε όλη την Ευρώπη-Κόσμο και τι θα συμφέρει και εμάς...
Αλεξ:  Για τα νερά να πω οτι το παράδειγμα της λατινικής Αμερικής πρέπει να γίνει μάθημα σ΄αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις , αν βέβαια τους ενδιαφέρει.
Ψουξ:  Δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεσαι Αλέξανδρε για την Λατινική Αμερική...
 (πες μας παραπάνω αν θες) 
...αλλά στην διπλανή (και με παρόμοια προβλήματα Ιταλία) έκαναν δημοψήφισμα για το ίδιο θέμα (κρατικά ή ιδιωτικά νερά)
και βγήκε ένα συντριπτικό ποσοστό Κατά της ιδιωτικοποίησης τους.
Κάποτε και για κάποια θέματα πρέπει ν΄ συναποφασίζει η πολιτική βούληση -Κορυφή
 με την Βάση της πυραμίδας.

υ.γ. πως μπορείς να γράψει κανείς -ελληνική πολιτική βούληση- χωρίς να ακουστεί γελοίο;;.... αυτό δεν το ξέρω :-)

Αλεξ: Μόλις μπήκα στο σπίτι και δεν έχω το χρόνο να ανατρέξω στη βιβλιοθήκη μου για να επιβεβαιώσω χρονολογίες και να επικαιροποιήσω τις γνώσεις μου στο το θέμα  Πρόχειρα λοιπόν ξετυλίγω το μύθο, δεκαετία 80 λοιπόν /δεύτερο μισό μάλλον/ και η σχολή του Σικάγου γνωρίζει δόξες ,τι πρόεδροι Αμερικής /ΗΠΑ/,τι νόμπελ οικονομικών ,τι οικονομικά προσφοράς ,τι tricle down effect,τι αγάπες του θείου milton με τους δικτάτορες της Λατινικής Αμερικής.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται αρκετά μοντέρνο να εκσυγχρονιστούν οι δημόσιες υποδομές σε μια Κευνσιανή επίφαση ανάπτυξης με την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών. Το νερό δεν είναι το πρώτο που ιδιωτικοποιείται σε αυτό το πλαίσιο όμως αποδεικνύεται το τελευταίο Οι χρεώσεις αποδεικνύονται ληστρικές με το επιχείρημα ότι τα δίκτυα είναι απηρχειομένα και χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις, το κόστος ΝΑΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ γίνεται απαγορευτικό για το μέσο πολίτη και όσοι δεν πληρώνουν/και είναι πολλοί/ το στερούνται Το να μαζεύεις βρόχινο νερό θεσμοθετείται ως .. παράνομο!!!! ξεσπούν ταραχές η αστυνομία αποτυγχάνει να προστατεύσει τα συμφέροντα του αλλοδαπού ιδιώτη και ο ισχυρός εσωτερικός παράγοντας θέτει το στρατό στην διάθεση του ο όποιος αντίθετα με την αστυνομία αρνηται να καταστείλει τις διαμαρτυρίες των διψασμένων με τον τρόπο που η αστυνομία το έκανε βασανίζοντας πυροβολώντας και σκοτώνοντας.Οι δικτάτορες γίνονται παρελθόν... και οι επιχειρηματίες το ίδιο. 
Λίγο πρόχειρη η αφήγηση και από στήθους πάντως εκφράζει την εκτίμησή μου για το τι συνέβη.


υ.γ. του Αλεξ τώρα ξαναδιάβασα το σχόλιο μου το/ Κευνσιανή επίφαση είναι από άλλο έργο αλλά αυτά παθαίνεις όταν γράφεις χωρίς σχέδιο
Άκυρο λοιπόν

υ.γ. του Ψουξ