Σόλων o Αθηναίος .ΥΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ

Η πόλη μας ποτέ δεν θα χαθεί σύμφωνα με τη θέληση και τη διάθεση του Δία και των μακαρίων αθανάτων θεών.
Γιατί μια τόσο μεγαλόψυχη προστάτιδα, κόρη πατέρα ισχυρού, η Παλλάδα Αθηνά, έχει τα χέρια της απλωμένα πάω από την πόλη.
Αλλά μόνοι τους οι πολίτες θέλουν να καταστρέφουν τη μεγάλη πόλη με τις απερισκεψίες τους, παρασυρμένοι από φιλοχρηματία,
καθώς και ο άδικος νους των αρχόντων του λαού.
Είναι επόμενο γι’ αυτούς εξαιτίας της μεγάλης αλαζονείας να πάθουν πολλά κακά.
Γιατί δεν ξέρουν να συγκρατούν την πλεονεξία και να απολαμβάνουν τα στρωμένα ευφρόσυνα συμπόσια με κοσμιότητα...
πλουτίζουν παρασυρμένοι σε άδικες πράξεις
και, χωρίς να λογαριάζουν ούτε τα ιερά κτήματα ούτε και τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου,
κλέβουν με αρπακτικές διαθέσεις άλλος από δω και άλλος από κει και δεν σέβονται τους ιερούς θεσμούς της Δίκης,
η οποία, μολονότι σιωπά, γνωρίζει αυτά, που γίνονται και θα γίνονται και τα παρελθόντα,
και με τον χρόνο συνήθως έρχεται οπωσδήποτε, για να επιβάλλει τιμωρία.
Αυτό φθάνει κιόλας ως αναπόφευκτη συμφορά για όλη την πόλη και καταλήγει συνήθως αυτή πολύ γρήγορα σε ατιμωτική δουλεία,
που προκαλεί εμφύλια σύγκρουση και αφυπνίζει τον κοιμώμενο πόλεμο, ο οποίος συνήθως οδηγεί στον θάνατο πολλούς στο άνθος της ηλικίας τους.
Γιατί εξαιτίας των εχθρών πολύ γρήγορα η πολυαγαπημένη πόλη κατατρύχεται από πολιτικές ενώσεις, αγαπητές στους αδικοπραγούντες.
Αυτές οι συμφορές περιφέρονται στην πόλη.
Κι από τους φτωχούς πολλοί φεύγουν σε ξένη χώρα,
πουλημένοι και δεμένοι με εξευτελιστικά δεσμά και υπομένουν με καταναγκασμό τις μισητές συνέπειες της δουλείας.
Έτσι μια δημόσια συμφορά μεταβαίνει στο σπίτι του κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Και οι αύλειες θύρες δεν μπορούν πια να τη συγκρατήσουν,
αλλά αυτή συνήθως πηδά πάνω από τον περίβολο και βρίσκει οπωσδήποτε
κάποιον, ακόμα κι αν, προσπαθώντας αυτός να αποφύγει το κακό, καταφεύγει στο βάθος των δωματίων.
Αυτά με προτρέπει η ψυχή μου να διδάξω στους Αθηναίους, ότι η κακή διοίκηση προκαλεί πάρα πολλές συμφορές στην πόλη.
Ενώ η χρηστή διοίκηση όλα τα αναδεικνύει ταιριαστά και αρμονικά και συγχρόνως δένει με χειροπέδες τους αδικοπραγούντες.
Τις τραχύτητες της εξομαλύνει, παύει την πλεονεξία, ταπεινώνει την αλαζονεία,
ξηραίνει τα άνθη της  ατής , μόλις αυτά εμφανισθούν,επανορθώνει στρεψοδικίες και καταπραΰνει πράξεις αλαζονείας, παύει την εμφύλια έριδα.
Παύει την οργή από την ολέθρια έριδα και είναι κάτω απ’ αυτήν τα πάντα στους ανθρώπους αρμονικά και συνετά.


ακολουθεί το αρχαίο κείμενο 

Ημέτερη δε πόλις κατά μεν Διός ούποτ’ ολείται
αίσαν και μακάρων θεών φρένας αθανάτων.
Τοίη γαρ μεγάθυμος επίσκοπος οβριμοπάτρη
Παλλάς Αθηναίη χείρας ύπερθεν έχει.
Αυτοί δε φθείρειν μεγάλην πόλιν αφραδίηισιν
αστοί βούλονται χρήμασι πειθόμενοι,
δήμου θ’ ηγεμόνων άδικος νόος. οίσιν ετοίμον
ύβριος εκ μεγάλης άλγεα πολλά παθείν.
ου γαρ επίστανται κατέχειν κόρον ουδέ παρούσας
ευφροσύνας κοσμείν διαιτός εν ησυχίηι
πλουτέουσιν δ’ αδίκοις έργμασι πειθόμενοι
ούθ’ ιερών κτεάνων ούτε τι δημοσίων
φειδόμενοι κλέπτουσιν αφαρπαγήι άλλοθεν άλλος,
ουδέ φυλάσσονται σεμνά Δίκης θέμεθλα,
ή σιγώσα σύνοιδε τα γιγνόμενα προ τ’ εόντα,
τώι δε χρόνωι πάντως ήλθ’ αποτεισομένη,
τούτ’ ήδη πάσηι πόλει έρχεται έλκος άφυκτον,
ες δε κακήν ταχέως ήλυθε δουλωσύνην,
ή στάσιν έμφυλον πόλεμόν θ’ εύδοντ’ επεγείρει,
ός πολλών ερατήν ώλεσεν ηλικίην.
Εκ γαρ δυσμενέων ταχέως πολυήρατον άστυ
τρύχεται εν συνόδοις τοις αδικέουσι φίλους.
Ταύτα μεν εν δήμωι στρέφεται κακά.
Των δε πενιχρών
ικνέονται πολλοί γαίαν ες αλλοδαπήν
πραθέντες δεσμοίσί τ’ αεικελίοισι δεθέντες
κα κακά δουλωσύνης στυγνά φέρουσι βίαι
.......
ούτω δημόσιον κακόν έρχεται οίκαδ’ εκάστωι,
αύλειοι δ’ έτ’ έχειν ουκ εθέλουσι θύραι,
υψηλόν δ’ υπέρ έρκος υπέρθυρεν, εύρε δε πάντως,
ει και τις φεύγων εν μυχώι ήι θαλάμου.
Ταύτα διδάξαι θυμός Αθηναίοις με κελεύει,
ως κακά πλείστα πόλει Δυσνομίη παρέχει.
Ευνομίη δ’ εύκοσμα και άρτια πάντ’ αποφαίνει,
και θαμά τοις αδίκοις αμφιτίθησι πέδας.
Τραχέα λειαίνει, παύει κόρον, ύβριν αμαυροί,
αυαίνει δ’ άτης άνθεα φυόμενα,
ευθύνει δε δίκας σκολιάς, υπερήφανά τ’ έργα
πραύνει. Παύει δ’ έργα διχοστασίης,
Παύει δ’ αργαλέης έριδος χόλον, έστι δ’ υπ’ αυτής
πάντα κατ’ ανθρώπους άρτια και πινυτά.

Στο μάτι του "κυκλώνα" .Άργησα να νιώσω πως η προσωπικότητά μας δεν είναι μόνο το τι θέλουμε να είμαστε ή να φαινόμαστε, αλλά αποτελείται από πολλά στοιχεία που ξεφεύγουν τον έλεγχό μας. Είναι συνάρτηση με πολλούς συντελεστές. Έρχονται να προστεθούν στον καθένα μας «δυνάμεις» εκ των προτέρων ακαθόριστες, γιατί το μέτρο της επιρροής τους απάνω μας εξαρτάται από κάποια ατομική επιλογή που τα αίτιά της είναι σκοτεινά και που βρίσκουν ίσως την πηγή τους περισσότερο στο περιβάλλον παρά στο άτομο. Η «θέση» του καθένα μας είναι προσδιορισμένη αυτόματα και ταυτόχρονα με τη γέννησή του. Ανήκει δικαιωματικά ή αναπόφευκτα σε μιαν τάξη, σε μιαν ομάδα, σ’ έναν κύκλο. Αυτό το στοιχείο είναι η πρώτη ύλη, ο πηλός που ό,τι σχήμα και αν του δώσεις, ό,τι μορφή, θα είναι πάντα η ίδια ύλη που θα έχει πάρει αυτόν ή εκείνον τον χρωματισμό ή την απόχρωση.

.....οτι Πιστεύουμε θα Πιστεύετε .....


Οι άθεοι υπόκεινται σε διωγμό ή διακρίσεις σε πολλές χώρες του κόσμου, ενώ σε τουλάχιστον επτά χώρες μπορούν μέχρι και να εκτελεστούν εάν γίνουν γνωστές οι πεποιθήσεις τους.

«Υπάρχουν νόμοι που αρνούνται το δικαίωμα των άθεων στην ύπαρξη, περιορίζουν την ελευθερία των πεποιθήσεων και της έκφρασης από την πλευρά τους, ανακαλούν το δικαίωμά τους να είναι πολίτες, περιορίζουν το δικαίωμά τους στον γάμο.
Eμποδίζουν την πρόσβασή τους στη δημόσια εκπαίδευση, τους απαγορεύουν να αναλάβουν δημόσια αξιώματα ή να εργαστούν στο δημόσιο, ποινικοποιούν την κριτική της θρησκείας και τους εκτελούν επειδή εγκατέλειψαν τη θρησκεία των γονιών τους».

Η Διεθνής Ουμανιστική και Ηθική Ένωση, που περιλαμβάνει περισσότερες από 120 οργανώσεις σε 40 χώρες, ανέφερε ότι εξέδωσε την έκθεση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σήμερα.
Σύμφωνα με την έκθεση, που λαμβάνει υπόψη της την πολιτική σε 60 χώρες, οι επτά όπου η έκφραση αθεϊστικών απόψεων ή απόκλισης από την επίσημη θρησκεία μπορεί να επιφέρει την εσχάτη των ποινών είναι το Αφγανιστάν, το Ιράν, οι Μαλδίβες, η Μαυριτανία, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και το Σουδάν.
Οι άθρησκοι αναγκάζονται έτσι να πουν ψέματα αν θέλουν να λάβουν τα επίσημα έγγραφα χωρίς τα οποία είναι αδύνατον να λάβουν ιατρική φροντίδα ή δημόσια εκπαίδευση, να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να οδηγήσουν.

Στην Ευρώπη, την υποσαχάρια Αφρική και την Αμερική, κράτη που θεωρούνται ότι έχουν κοσμικό χαρακτήρα δίνουν προνόμια στις χριστιανικές Εκκλησίες ως προς την παροχή εκπαίδευσης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών.Στην Ελλάδα και τη Ρωσία, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, η Ορθόδοξη Εκκλησία προστατεύεται αυστηρά από την κριτική και είναι παρούσα σε επίσημες κρατικές τελετές. Στη Βρετανία, οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Αγγλίας έχουν αυτομάτως έδρα στη Βουλή των Λόρδων.Παρότι στις ΗΠΑ η ελευθερία του λόγου και της θρησκείας προστατεύεται, κυριαρχεί ένα πολιτικό και κοινωνικό κλίμα «στο οποίο οι άθεοι και οι άθρησκοι νιώθουν λιγότερο Αμερικανοί ή καθόλου Αμερικανοί». Σε τουλάχιστον επτά αμερικανικές πολιτείες, δεν επιτρέπεται στους άθεους να αναλαμβάνουν δημόσια αξιώματα ενώ σε μία πολιτεία, το Αρκανσο, οι άθεοι δεν μπορούν να καταθέσουν ως μάρτυρες σε δίκη.


Η κουτσή γαλοπούλα
Η ιδιωτικοποίηση των νερών είναι Πρώτη στο χρονοδιάγραμμα των αποκρατικοποιήσεων.

Ψουξ: "Στην ακραία επιλογή ελληνικές ή αναπτυξιακές τράπεζες ..." πολλοί θα προτιμήσουμε τις αναπτυξιακές
απ΄την άλλη όμως (παρ΄ οτι η κουβέντα που ανοίγει είναι τεράστια ....)
Μερικά πράγματα όπως τα νερά!....και εκεί σταματώ ...πρέπει να μείνουν κρατικά με κάθε υφεσιακή θυσία
τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ...
(στιγμή =καμια 15αρια χρόνια τουλάχιστον)
μέχρι να δούμε τι θα γίνεται σε όλη την Ευρώπη-Κόσμο και τι θα συμφέρει και εμάς...
Αλεξ:  Για τα νερά να πω οτι το παράδειγμα της λατινικής Αμερικής πρέπει να γίνει μάθημα σ΄αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις , αν βέβαια τους ενδιαφέρει.
Ψουξ:  Δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεσαι Αλέξανδρε για την Λατινική Αμερική...
 (πες μας παραπάνω αν θες) 
...αλλά στην διπλανή (και με παρόμοια προβλήματα Ιταλία) έκαναν δημοψήφισμα για το ίδιο θέμα (κρατικά ή ιδιωτικά νερά)
και βγήκε ένα συντριπτικό ποσοστό Κατά της ιδιωτικοποίησης τους.
Κάποτε και για κάποια θέματα πρέπει ν΄ συναποφασίζει η πολιτική βούληση -Κορυφή
 με την Βάση της πυραμίδας.

υ.γ. πως μπορείς να γράψει κανείς -ελληνική πολιτική βούληση- χωρίς να ακουστεί γελοίο;;.... αυτό δεν το ξέρω :-)

Αλεξ: Μόλις μπήκα στο σπίτι και δεν έχω το χρόνο να ανατρέξω στη βιβλιοθήκη μου για να επιβεβαιώσω χρονολογίες και να επικαιροποιήσω τις γνώσεις μου στο το θέμα  Πρόχειρα λοιπόν ξετυλίγω το μύθο, δεκαετία 80 λοιπόν /δεύτερο μισό μάλλον/ και η σχολή του Σικάγου γνωρίζει δόξες ,τι πρόεδροι Αμερικής /ΗΠΑ/,τι νόμπελ οικονομικών ,τι οικονομικά προσφοράς ,τι tricle down effect,τι αγάπες του θείου milton με τους δικτάτορες της Λατινικής Αμερικής.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται αρκετά μοντέρνο να εκσυγχρονιστούν οι δημόσιες υποδομές σε μια Κευνσιανή επίφαση ανάπτυξης με την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών. Το νερό δεν είναι το πρώτο που ιδιωτικοποιείται σε αυτό το πλαίσιο όμως αποδεικνύεται το τελευταίο Οι χρεώσεις αποδεικνύονται ληστρικές με το επιχείρημα ότι τα δίκτυα είναι απηρχειομένα και χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις, το κόστος ΝΑΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ γίνεται απαγορευτικό για το μέσο πολίτη και όσοι δεν πληρώνουν/και είναι πολλοί/ το στερούνται Το να μαζεύεις βρόχινο νερό θεσμοθετείται ως .. παράνομο!!!! ξεσπούν ταραχές η αστυνομία αποτυγχάνει να προστατεύσει τα συμφέροντα του αλλοδαπού ιδιώτη και ο ισχυρός εσωτερικός παράγοντας θέτει το στρατό στην διάθεση του ο όποιος αντίθετα με την αστυνομία αρνηται να καταστείλει τις διαμαρτυρίες των διψασμένων με τον τρόπο που η αστυνομία το έκανε βασανίζοντας πυροβολώντας και σκοτώνοντας.Οι δικτάτορες γίνονται παρελθόν... και οι επιχειρηματίες το ίδιο. 
Λίγο πρόχειρη η αφήγηση και από στήθους πάντως εκφράζει την εκτίμησή μου για το τι συνέβη.


υ.γ. του Αλεξ τώρα ξαναδιάβασα το σχόλιο μου το/ Κευνσιανή επίφαση είναι από άλλο έργο αλλά αυτά παθαίνεις όταν γράφεις χωρίς σχέδιο
Άκυρο λοιπόν

υ.γ. του ΨουξΠιτουρόμαγκες και μαχαλονταήδες


Οι μάγκες ήταν σεμνοί άνθρωποι. Απόκοσμοι, σοβαροί, λιγομίλητοι, υπεύθυνοι. Μοναχικοί και δύσκολοι.
Τους αντέγραψαν στη ρεμπετοεποχή και έγιναν μόδα. Όχι αυτοί, η φήμη τους. Όσοι τα έσπαγαν στα μαγαζιά, με το μπριγιάν και το νύχι στο μικρό δάχτυλο.
Προέκυψαν οι φτιασιδωμένοι πιτουρόμαγκες που με σαρκασμό τραγουδούσε ο Π. Τσαουσάκης.
Στο lifestyle μετατράπηκαν σε αθυρόστομους, ά-σεμνους, επιδειξίες της πίστας και θρασύδειλους μεγαλόστομους του γυαλιού..
Στη γειτονιά, το μαχαλά της κοινής αυλής, υπήρχαν συμμορίες και αρχηγοί.
Αψίκοροι, σκληροί, πονηροί, δυνατοί.Εκπαιδευόμενοι άντρες του τότε.
Στα χρόνια της μετεμφυλιακής φτώχιας έγιναν δυνάστες, καταδότες και προστάτες. Μαγαζιών και κοριτσιών.
Τους έφτυναν με το όνομα του μαχαλονταή, του ρεμαλιού.
Στο lifestyle μεταλλάχθηκαν σε εκπροσώπους συντεχνιών, συνδικάτων πάσης φύσεως. Έκαναν επάγγελμα την κραυγή, το θράσος, τον ενικό και την αμετροέπεια, την αμεσότητα του αλήτη, την έλλειψη στοιχειώδους, φυσικής ευγένειας.
Ο πολτός του lifestyle ούτε αθώος, ούτε εξωσυστημικός ήταν. Στο όνομα της κριτικής του συστήματος, ενίσχυε το κοινωνικό συμβόλαιο της ασυδοσίας, υπονοούσε σκάνδαλα και διέχεε υποψίες και συνωμοσίες. Συντηρούσε ψευδαισθήσεις και ροκάνιζε την αξιοπρέπεια, λοιδωρούσε την εντιμότητα. Για να συντηρήσει το ασήμαντο, τη λατρεία του περιττού έφτιαξε την ηθική του αποτελέσματος.
Για να υπάρχει ήθελε δημοσιογραφικούς εκπροσώπους, πολιτικούς ταγούς και ζηλευτούς νεόπλουτους . Τους απέκτησε εύκολα, τους ανέδειξε γρήγορα.
Έτσι ο δημόσιος έλεγχος έγινε κωδικό μήνυμα και απειλή, οι εκβιαστές και οι εκμαυλιστές των μέσων έγιναν εκδότες και η Μύκονος τόπος προσκυνήματος, πύλη εισόδου και βιτρίνα επιδεικτικής χυδαιότητας.
Αυτήν την κουλτούρα, διάχυτη από τα γηπεδικά χουλιγκάνια έως τα έδρανα της Βουλής την αναπνέουμε δύσοσμα σήμερα από εκπροσώπους και κόμματα.
Ο πρόεδρος της Βουλής ασχολείται με τα παντελόνια του για να μιλήσει για κατηγορίες , ενδεχομένως άδικες, που του απευθύνει νεο-εκδότης της τηλεοπτικής εποχής.
Η αξιωματική αντιπολίτευση μιλάει “στην τελική”, και διαδηλώνει με στιχάκια από τις θύρες των γηπέδων. Καμαρώνει τα μπινελίκια της νεολαίας που ανάθρεψε.
Ο Καμμένος καίει τη γλώσσα και τα μυαλά μας μιλώντας για προδότες, κατοχές και δοσίλογους.
Και δυο τρεις, αγανακτισμένοι, μα πολύ αγανακτισμένοι επώνυμοι συνδικαλιστές, ο ένας ζητά ρουκέτες, ο άλλος επικαλείται τανκς , ο τρίτος καλεί σε βία ανατροπής των μέτρων του επάρατου μνημονίου.
Αν σήμερα αυτά μοιάζουν μούχλα από τα παλιά είναι γιατί η εποχή αλλάζει. Οι εκπρόσωποι του θράσους ξενίζουν, οι δημοσιογράφοι της νύχτας οργίζουν, τα κόμματα του μίσους απωθούν.
Παλιά υλικά που κρατούν την κοινωνία κάτω , αιχμάλωτη φόβων, με διεξόδους μόνο μίσους.
Δεν έχουν τίποτε να προσφέρουν για το αύριο.
Η φτώχεια, γιατί οι Έλληνες, οι πολλοί είναι σήμερα φτωχοί, έχει ηθική της στέρησης, της προσπάθειας, της σεμνότητας. Ο πόνος δεν χωρά επιπολαιότητες, ζητά καρτερία, απόφαση, τον στοχασμό του σαρκασμού.
Κι έτσι ήταν τον περισσότερο καιρό η Ελλάδα. Και οι Έλληνες με αυτή την ηθική ορθοπόδησαν, υπήρξαν, προόδευσαν.
Τώρα είναι καιρός να φτύνεται ένα,-ένα σαν τα κουκούτσια, το κάθε επώνυμο, αμετανόητο κουμάσι της εποχής του δήθεν.
Πλέον δεν πέπτονται.

Ποιος υπογράφει αυτό το κείμενο;

Η ελληνική κυβέρνηση.
 Ποιος έχει αναλάβει το σούσι ποιος το κεμπάπ και ποιος την πίτσα θα σας γελάσω.

Το μαγαζάκι αυτό είναι πάντως.......τα κάνει όλα κ συμφέρει !

Στην Νορβηγία ο Φόνος "κοστίζει" ένα 4 μηνο.


Για την δολοφονία 77 ανθρώπων ο Νορβηγός ακροδεξιός τρομοκράτης
δικάστηκε με 21 χρόνια κάθειρξη.

Ούτε καν ένα 4 μηνο για κάθε  άνθρωπο, λάθος υπολογισμό έκανα στον τίτλο
.....99,5 Ημέρες είναι το Ακριβές τίμημα.

Πας καλά μωρή Δημαρ ;Η επίμαχη ανάρτηση της αθλήτριας του τριπλούν Βούλας Παπαχρήστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter, ήταν η ακόλουθη: «Με τόσους Αφρικανούς στην Ελλάδα...τουλάχιστον τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου...θα τρώνε σπιτικό φαγητό!!:».

To σχόλιό της έλαβε διαστάσεις και προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις:
«Ρατσιστικό χιούμορ και "αστειάκια" που αφορούν ανθρώπινες ζωές δεν είναι ανεχτά από την ελληνική κοινωνία, δεν μπορούν να ευδοκιμούν στον ελληνικό αθλητισμό. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να ανακαλέσει τώρα την κυρία Βούλα Παπαχρήστου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βλέποντας από την τηλεόραση τους Ολυμπιακούς Αγώνες ας κάνει όσα άθλια "αστεία" θέλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σίγουρα, όμως, δεν μπορεί να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Λονδίνο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΔΗΜΑΡ.

Την ανακοίνωση της Δημαρ την θεωρώ Χειρότερη!
....γιατί Τιμωρεί χωρίς να έχει δικαίωμα και μάλιστα Σαδιστικά (βλέπε τα προηγούμενα bold)!!
  σαν τον κακό Θεό της παλαιάς διαθήκης η τον καλό πατερούλη Στάλιν....
 την  έχουσα διαφορετική! αίσθηση του χιούμορ αθλήτρια.

Ο πολιτισμός του νικητή βρίσκεται κρυμμένος στην διαχείριση της νίκης του!
 ...ακόμα λοιπόν και αν υποθέσουμε οτι ...
ακόμα και αν συμπεριλάβουμε οτι ...
και δούμε σαν δίκαιη την τιμωρία της
δεν μπορούμε να βγάζουμε μια τόσο πολωτική και βάρβαρη ανακοίνωση που ισοπεδώνει τον ηττημένο και προσπαθεί να τον απομονώσει ακόμα περισσότερο.


Νομίζω πως χρειάζεται οριοθέτηση η έννοια του "πολιτικαλ κορεκτ" γιατί τελικά μπορεί να χαθεί η ουσία .
Το μουστάκι του ομοφυλόφιλου για παράδειγμα
 ομοφυλόφιλος- αγαπημένος μου φίλος- το λέει γελώντας ..... "ο φερεντζές του πούστη".

Κάτω απ΄αυτή την οπτική σκέφτομαι οτι
 "η αντανακλαστική και αγελαία αντιρατσιστική υστερία"
τείνει στις μέρες μας να εξελιχθεί στο μουστάκι του αριστερού φασίστα .

-αν υπάρχει αριστερός φασισμός;
- ε υπάρχει βέβαια! και είναι γνωστό, ιδιαίτερα στους αριστερούς.


Οι αρχηγοί των κομμάτων έβαλαν ένα τεράστιο Χ πάνω στη λέξη συνεργασία - η δημοκρατία όμως θέλει θεσμούς και συναινέσεις.


Πάμε για  εκλογική αναμέτρηση, χωρίς να έχει συζητηθεί η ουσία.
Μνημόνιο - αντιμνημόνιο ή έστω ευρώ η δραχμή σημαίνει ελλείμματα.
Ελλείμματα σημαίνει ένα υπερτροφικό κράτος. Υπερτροφικό κράτος σημαίνει έναν άνθρωπο που δεν έχει ευχάριστη σχέση με την εργασία και την παραγωγή.
Αρα, στο τέλος, είναι πρόβλημα της νοοτροπίας ,  πρόβλημα  ανθρωπολογικό.
Αυτό  όμως ούτε καθ' υπόνοια δεν συζητείται.
Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό, είναι ότι πάση θυσία έχουμε ανάγκη να προστατεύουμε τις ιδέες μέσα από τις οποίες παίρνουμε την εικόνα του εαυτού μας. Και προκειμένου να είμαστε καρφωμένοι σε αυτές τις ιδέες, παραγνωρίζουμε την πραγματικότητα.
 Οι ιδέες έχουν βάλει ένα τεράστιο Χ πάνω στη λέξη συνεργασία. γιατί η ιδεολογία θέλει καθαρότητες. Ενώ η πραγματικότητα, δηλαδή η δημοκρατία, θέλει θεσμούς και συναινέσεις.
Η ιδεολογία αποκλείει το αντίθετο, ενώ εμείς χρειαζόμαστε τα αντίθετα να συναιρούνται χωρίς να αυξομειώνονται. Χρειαζόμαστε συνθέσεις!
Γιατί τα ελλείμματα την επομένη μέρα το πρωί θα είναι υπαρκτά και θα χρειάζονται αντιμετώπιση.
.............................................................................................................

Πρέπει να πάμε σε μορφές που θα διατηρείται η καθολικότητα της αληθείας, αλλά οι ιδέες θα παίζουν ρυθμιστικό ρόλο κι όχι καθοριστικό. Αυτό η Ευρώπη το διαθέτει. Η ίδια η Γερμανία το έχει, γιατί είναι κατεξοχήν Καντιανή διατύπωση αυτή η διάκριση. Οφείλουν να ακούσουν τον εαυτό τους, το βαθύτερο και τον πιο ώριμο.
 Ετσι η Ευρώπη θα γίνει μία πολιτεία, μία συνομοσπονδία, όπου δεν θα αφομοιωθούν οι πάντες με τα πάντα, αλλά που ακριβώς η δύναμή της θα είναι η διαφορετικότητά της και ο πλούτος της.
Αυτό δεν έχει συζητηθεί, δεν τίθεται γιατί μέχρι τώρα οι στενές οικονομικές παράμετροι εμπόδιζαν αυτούς τους προβληματισμούς. Τώρα, με την κρίση, τίθενται αυτά τα προβλήματα. Το πολιτισμικό της Ευρώπης είναι κρισιμότατο.

 περισσότερα εδώ

Απ΄την ντροπή στην ανατροπή και απ΄την κρίση στην διάκριση

Γκάντι σημαίνει ανιδιοτελής.
.....................................................
κείμενο αλληγορικό και σύνθετο

«Λέμε αποστολή κι’ ούτε σκιαζόμαστε την λέξη ούτε μας ενοχλεί η ιδέα. 
Πρέπει να ξεφύγουμε από κάθε μαρασμό, δυσπιστία, άρνηση και εγωκεντρισμό, για να βοηθήσουμε να ξεπετάξει ο μικρός θεός που κρύβουμε όλοι μέσα μας. Πρέπει να πιστεύουμε σε θαύματα για να γίνουν θαύματα. Όμως, πριν από κάθε τι άλλο πρέπει να πιστεύουμε σε κάτι μεγαλύτερο από εμάς –έξω από εμάς σε μια ανώτερη ιδέα.»
---------------------------------------------------------------

Το σύστημα μέσα στο  οποίο ζούμε πρέπει να μάθουμε πρώτα απ’ όλα να το περιγράφουμε ανεξάρτητα από το κυρίαρχο μέσο, την τηλεόραση, που μας το παρουσιάζει μέσα από τις εικόνες της διαφημιστικής γλώσσας και έχει παγκόσμια εξουσία
Ειδικότερα για εμάς τώρα  ...ακόμα και αν! έφαγε μια γερή κατραπακιά  το πελατειακό κράτος δεν σημαίνει πως βρεθήκαμε μια ανάσα από το πολιτειακό.  


 ιστορία είναι δημιουργία " ...που έλεγε και ο Καστοριάδης

------------------------------------------------------------------------


Ερικ Χομπσμπαουμ


Υπάρχει λύση;
«Ναι, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει κατανοητό ότι η οικονομία  δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό είναι εμφανές παρατηρώντας την πορεία της τρέχουσας κρίσης. Σύμφωνα με τις παρωχημένες αντιλήψεις της αριστεράς η κρίση θα πρέπει να παράγει επαναστάσεις. Κάτι όμως που δεν συμβαίνει (πέρα από κάποιες διαμαρτυρίες αγανακτισμένων). Και δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε καν ποια προβλήματα θα προκύψουν, δεν μπορούμε και να γνωρίζουμε ούτε τις λύσεις».
Παρόλα αυτά, μπορείτε  να κάνετε κάποια πρόβλεψη;
«Θεωρώ εξαιρετικά απίθανο η Κίνα να γίνει κοινοβουλευτική δημοκρατία. Είναι εξαιρετικά απίθανο ο στρατός να χάσει όλη την επιρροή του στα περισσότερα ισλαμικά κράτη».
Υποστηρίξατε την ανάγκη να προχωρήσουμε σε ένα είδος μικτής οικονομίας, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
«Δείτε την ιστορία. Η ΕΣΣΔ προσπάθησε να εξαφανίσει τον ιδιωτικό τομέα και ηττήθηκε παταγωδώς. Από την άλλη, και το υπερφιλελεύθερο εγχείρημα απέτυχε παταγωδώς. Το ερώτημα επομένως δεν είναι πώς θα είναι αυτό το μίγμα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά ποιο θα είναι το αντικείμενο αυτού του συνδυασμού. Ή μάλλον ποιος είναι ο σκοπός όλων αυτών. Και ο σκοπός δεν είναι μόνο η οικονομική ανάπτυξη. Δεν είναι αλήθεια ότι ο πλούτος συνδέεται με την αύξηση του συνολικού παγκόσμιου προϊόντος».
Ο σκοπός της οικονομίας είναι η ευτυχία;
«Σίγουρα».
Πάντως, όλο και αυξάνονται οι ανισότητες.
«Και θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο, στο εσωτερικό των επιμέρους κρατών, και  μεταξύ,ίσως, ορισμένων  χώρων. Έχουμε την ηθική υποχρέωση να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα. Μια χώρα με μεγαλύτερη ισότητα είναι πιθανό μια καλύτερη χώρα, αλλά ποιο βαθμό ισότητας, μια χώρα μπορεί να αντέξει δεν είναι καθόλου σαφές».
Τι παραμένει από τον Μαρξ; Εσείς, σε όλη αυτή τη συζήτηση δεν μιλήσατε ούτε μία φορά για σοσιαλισμό και κομμουνισμό ...
«Το γεγονός είναι πως ούτε ο Μαρξ μίλησε αρκετά για σοσιαλισμό, και κομμουνισμό, αλλά ούτε και για καπιταλισμό. Ο Μαρξ έγραψε για την αστική κοινωνία. Παραμένει το όραμα, η ανάλυσή του για τη κοινωνία. Η αντίληψη του ότι ο καπιταλισμός τρέφεται δημιουργώντας τις κρίσεις. Επειτα, ο Μαρξ έκανε κάποιες σωστές προβλέψεις σε μεσοπρόθεσμη βάση. Η βασική:  ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να οργανωθούν ως ταξικό κόμμα».
Στη Δύση μιλάμε όλο και λιγότερο για πολιτική και όλο και περισσότερο για τεχνολογία. Γιατί;
«Επειδή η αριστερά δεν έχει τίποτα να πει, δεν έχει να προτείνει κανένα πρόγραμμα. Αυτό που της μένει είναι να εκπροσωπεί τα συμφέροντα μιας μορφωμένης μεσαίας τάξης, που σίγουρα δεν παίζει και κανένα ιδιαίτερο  ρόλο στην κοινωνία».


Διάλειμμα με διατύπωση αγνώστου σχολιαστή

Η δραχμή είναι ένα ρεφορμιστικό μέτρο το οποίο αποπροσανατολίζει τον κόσμο. Εμείς προτείνουμε την πλήρη κατάργηση του χρήματος και πασών των αγορών. Θα επενδύσουμε στην καλλιέργεια των τηλεπαθητικών σημάτων για την επικοινωνία μεταξύ μας. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται αυτόματα από όλο το σώμα της κοινωνίας μέσω φερομόνων. στο ενδιάμεσο όμως στάδιο μέχρι να έρθει αυτή η χαρμόσυνη μέρα θα πρέπει να αναγκαστούμε να μείνουμε στο ευρώ προσπαθώντας να προετοιμάσουμε τα άθλια σαρκία μας για τη νιρβάνα που θα έρθει.
:-)) 


===========================================


Την επομένη των εκλογών 

Έγκριτοι δημοσιογράφοι και επιφανείς πολιτικοί χάνουν την μιλιά και το χρώμα τους
ενώ οι άσημοι νικητές ψάχνουν το μπούσουλα  διαχείρισης της επιτυχίας τους.

παρ΄ολα αυτά ο Spiegel έγραφε  


"Οι Έλληνες έδειξαν, ακόμη μία φορά σε όλους, τι σημαίνει «τσεκούρι». Δεν φοβήθηκαν και δεν εντυπωσιάστηκαν ούτε από τις απειλές των ξένων, ούτε από τις υποδείξεις, ούτε από τη χρεοκοπία. Που θα οδηγήσει αυτή η καινούργια αλλαγή στο ατελείωτο Ελληνικό δράμα, τόσο την Ελλάδα, όσο και την Ευρώπη, δεν γνωρίζει κανείς. Για τους Έλληνες, ήταν καταρχήν σημαντική η τιμωρία εκείνων των πολιτικών, οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα τους στη μιζέρια – αυτών που στα μάτια τους είναι οι κυρίως υπεύθυνοι για την πτώχευση.
Οι πολιτικοί είναι κατά τους Έλληνες ένοχοι για τη διαφθορά, για τη συνεχή μείωση του παραγομένου προϊόντος (ύφεση), καθώς επίσης για τη συνεχή αύξηση της ανεργίας. Είναι ένοχοι για την απίστευτη μείωση των μισθών και των συντάξεων, για τη ραγδαία κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου – ένοχοι για το ότι δεν είναι πλέον «ζηλευτή» η πανέμορφη, πάμπλουτη και υπερήφανη νησιωτική χώρα τους, αλλά ένα παράδειγμα προς αποφυγή, ένας «φάρος της κρίσης».
Όσον αφορά την Ευρώπη, υπήρξαν και εδώ «ύβρεις», καθώς επίσης θυμός εκ μέρους των Ελλήνων, σε μεγάλο βαθμό. Οι Έλληνες «προειδοποιήθηκαν» και απειλήθηκαν, από όλες τις πλευρές – Γερμανία, ΔΝΤ, Κομισιόν κοκ. Εν τούτοις, καμία από τις ξένες δυνάμεις δεν υπολόγισε ότι, η πολιτική της Ευρώπης με την Ελλάδα, θα οδηγούσε  στην απόλυτη κατάρρευση των δύο κομμάτων εξουσίας, τα οποία είχαν υπογράψει τα μνημόνια.
Άλλωστε, λίγες εβδομάδες πριν, ένας υψηλός απεσταλμένος της Κομισιόν μας είχε διαβεβαιώσει απολύτως σίγουρος ότι, το αποτέλεσμα των εκλογών θα ήταν είτε το παραδοσιακό, η απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή ενός εκ των δύο κομμάτων, είτε, στη χειρότερη των περιπτώσεων, ένα αποτέλεσμα που θα επέτρεπε στα δύο κόμματα εξουσίας να κυβερνήσουν μαζί.
ΣΣ: Ένα ενδεχόμενο το οποίο, εφόσον συνέβαινε, θα σήμαινε ότι οι Έλληνες αποδέχονταν αδιαμαρτύρητα τα εγκληματικά μνημόνια, τον εξευτελισμό, την εξαθλίωση και την πλήρη απώλεια της εθνικής τους ανεξαρτησίας.
“Το Μάρτιο του 1968 θα έλεγε κανείς με σιγουριά ότι, ο γαλλικός πληθυσμός ήταν εντελώς αποχαυνωμένος. Όμως, δύο μήνες μετά ήρθε ο Μάης….. Κανείς, ποτέ, δεν προέβλεψε μία κοινωνική έκρηξη ή μία ριζική αλλαγή στη στάση του πληθυσμού. Η Ιστορία είναι δημιουργία”, είχε γράψει ο Καστοριάδης. Αντίστοιχα, το Μάρτιο του 2012 θα έλεγε κανείς με απόλυτη βεβαιότητα ότι, οι Έλληνες αποδέχονται στωικά τη μοίρα τους, επιτρέπουν την απώλεια της εθνικής τους κυριαρχίας, σκύβουν το κεφάλι και δεν ενδιαφέρονται ούτε για την πατρίδα τους, ούτε για τα παιδιά τους. Όμως, δύο μήνες αργότερα, ήλθε ο Μάης – όπου η στάση των Ελλήνων άλλαξε, απρόσμενα και ριζικά – μέσα από μία «δημοκρατικά ώριμη έκρηξη», μοναδική στην ιστορία.
 Ο απελευθερωμένος θυμός των Ελλήνων, ο οποίος ακολούθησε την εκκωφαντική «σιωπή των αμνών», δεν είναι σίγουρο ότι θα διαρκέσει για πολύ – γεγονός που δεν πρέπει να υποτιμηθεί από εκείνα τα κόμματα, τα οποία «εξαργύρωσαν» τη θυμωμένη ψήφο τους, εάν τυχόν δεν έχουν δυνατότητες σωστού «χειρισμού» της. Η κατακόρυφη άνοδος της εκλογικής δύναμης είναι κατά πολύ περισσότερο «προβληματική», από τη ραγδαία κάθοδο – αφού, όσο πιο πολύ ανεβαίνει κανείς σε μία σκάλα, τόσο πιο επικίνδυνη, εάν όχι θανατηφόρα, γίνεται η πτώση του.
 Επομένως τα «κερδισμένα» κόμματα οφείλουν, κατά την άποψη μας, να «στρατολογήσουν» άμεσα ικανά και επαρκή στελέχη, έτσι ώστε να τιμήσουν την εμπιστοσύνη, με την οποία βράβευσαν τους αγώνες και τις θέσεις τους οι Έλληνες Πολίτες – ενώ είναι υποχρεωμένα να συνεργασθούν και να συγκυβερνήσουν, πάντοτε με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, εάν δεν επιθυμούν να εξαργυρώσουν την «κατακραυγή» και την απόλυτη απαξίωση, εκ μέρους των νέων ή παλαιοτέρων ψηφοφόρων τους.

Ο πρώτος γύρος του «παιχνιδιού», το εύκολο μέρος του καλύτερα, ολοκληρώθηκε – η δεύτερη πράξη του δράματος, η πλέον δύσκολη, επικίνδυνη και επώδυνη, θα ακολουθήσει πάρα πολύ σύντομα. Η διαφθορά, οι αγορές, όπως και οι επίδοξοι ηγεμόνες ή/και οι εισβολείς, «εκδικούνται ανελέητα» όλους όσους δεν υποκύπτουν στις εντολές και στις αιμοβόρες «ορέξεις» τους – κάτι που ελπίζουμε να μην έχει υποτιμηθεί από κανέναν, αλλά και να μην το φοβάται κανείς περισσότερο από όσο πρέπει.

Το μήνυμα των εκλογών, η απόφαση καλύτερα των Ελλήνων, είναι ξεκάθαρη: Σε γενικές γραμμές λοιπόν, (α) απελευθέρωση από τα νύχια του ΔΝΤ (65%), (β) συνδυασμός της πολιτικής λιτότητας, χωρίς νέα μέτρα, με ανάπτυξη, (γ) παραμονή στην Ευρωζώνη (σχεδόν 90%), (δ) συνεργασία τουλάχιστον τριών κομμάτων στην κυβέρνηση, (ε) άμεση λύση του τεράστιου προβλήματος της λαθρομετανάστευσης (στ) κάθαρση και τιμωρία όλων αυτών που οδήγησαν την Ελλάδα στη χρεοκοπία.

υ.γ. Κανείς μας φυσικά δεν  κρατάει την αλήθεια του κόσμου στην Γνώμη του!
....Ας πιστέψουμε λοιπόν στο Μ.Ο μας  και ας τον σεβαστούμε. 

... Φύσηξε ο "Techie" και καθάρισε...

αναδημοσίευση


Αυτές τις μέρες κατακλυζόμαστε από δεκάδες άσχετες βλακείες. Που έχουν στόχο να φτιάξουν κλίμα. Όπως η φοβερή είδηση πως οι πρέσες είναι έτοιμες να τυπώσουν δραχμές (όταν η μοναδική είδηση του άρθρου είναι πως υπάρχει μια εταιρία που τυπώνει χαρτονομίσματα). Ή όπως η ανακυκλούμενη εμμονή των φιλελεύθερων με ένα πιθανό bank run, το οποίο -κοπιάροντας φον μίζες- το θεωρούν “ψήφο” των καταναλωτών. Κάτι σαν φυσικό φαινόμενο. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνω ταληράκια το για ποιο λόγο στις σημερινές οικονομίες το bank run είναι αδύνατο και πως η απόδειξη του πόσο αδύνατο είναι έχει συμβεί εδώ και 3 χρόνια. Σας υπόσχομαι να το κάνω μέχρι τις εκλογές για να τελειώνουμε και με αυτόν τον μύθο. Αλλά θα με αφήσετε να ασχοληθώ σήμερα με τη μοναδική είδηση που θα έπρεπε να μας απασχολεί.

Εμφανίστηκε πριν από μερικές μέρες σε όλα τα καθεστωτικά παπαγαλάκια με μικρές παραλλαγές μεταξύ τους. Στην ουσία εμφανίστηκε ως προσπάθεια εφησυχασμού της κοινής γνώμης από τον πανικό που δημιουργούσαν τα ίδια παπαγαλάκια μερικές μέρες πιο πριν. Η είδηση ήταν πως τα πρώτα 18δις ετοιμάζονται να δοθούν στις τράπεζες αυτές τις μέρες. Πρόκειται για τα πρώτα 18δις από τα 50δις που μας είπαν ότι θα δοθούν δωράκι στις τράπεζες. Αλλά ας το ξεμπλέξουμε λίγο το κουβάρι.


Πάρε πάρε πάρε

Ας το πάρουμε από την αρχή(1). Μια τράπεζα είναι το μαγικό εκείνο ίδρυμα που μπορεί να έχει στην τσέπη της 1ευρώ και να δανείζει καμιά 20αριά που μαγικά τα εμφανίζει από το πουθενά. Αυτό επειδή είμαστε ευγενικοί άνθρωποι το ονομάζουμε πιστωτική επέκταση κι όχι τύπωμα, στην ουσία -τη στιγμή που συμβαίνει- είναι το ίδιο και το αυτό. Μπορεί μια τράπεζα να δημιουργεί χρήμα κατά το δοκούν? Όχι φυσικά, γιαυτό όπως μαθαίναμε στο λύκειο η κεντρική τράπεζα της βάζει μερικούς περιορισμούς. Οι δύο βασικοί περιορισμοί που έχει μια τράπεζα είναι η λεγόμενη χρηματοδότηση των δανείων (ρευστότητα) και τα λεγόμενα εποπτικά κεφάλαια.

Η πρώτη εκφράζεται από τον λόγο των δανείων που έχει δώσει δια των (ξένων) χρημάτων που διαθέτει στο ταμείο της. Σε γενικές γραμμές η καλή τραπεζική λέει πως για κάθε 10ευρώ που έχεις μαζέψει σε καταθέσεις, θα πρέπει να έχεις δώσει γύρω στα 7-8ευρώ δάνεια. Ο λόγος που χρειάζεται μια τέτοια ασφάλεια είναι το εξής πρόβλημα της τραπεζικής τέχνης. Οι τράπεζες δανείζονται από τους καταθέτες βραχυχρόνια και δανείζουν στους δανειζόμενους μακροχρόνια. Επειδή οι καταθέσεις είναι κάτι που μεταβάλλεται γρήγορα και εύκολα, ενώ τα δάνεια κάτι που μεταβάλλεται αργά και δύσκολα, καλό είναι να έχεις στο σεντούκι περισσότερες καταθέσεις από δάνεια, προκειμένου να εξισορροπείς τον άστατο χαρακτήρα των καταθέσεων.

Στις ελληνικές τράπεζες, όχι μόνο δεν συνέβαινε αυτό, αλλά πολλές φορές τα δάνεια ξεπερνούσαν τις καταθέσεις (αμαρτία στην οποία είχαν υποπέσει όλες οι ελληνικές τράπεζες πλην του κακού και κρατικοδίαιτου ΤΤ αν θυμάμαι καλά που βρισκόταν πολύ κάτω της μονάδας), τότε λέμε πως οι τράπεζες έχουν ένα χρηματοδοτικό κενό. Το 2009 τα δάνεια που είχαν δώσει οι ελληνικές τράπεζες ήταν γύρω στα 300δις στο εσωτερικό και 45-50δις στο εξωτερικό ενώ οι συνολικές καταθέσεις ήταν μόλις 290δις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ήταν αμελητέες. Και μόλις βγάλεις από την εξίσωση το “οπισθοδρομικό” και κρατικοδίαιτο ΤΤ και τους “βλάχους” της τράπεζας κύπρου, η κατάσταση στην ελληνική τραπεζική αγορά ήταν για κλάματα.

Για να το καλύψουν αυτό το κενό, θα πρέπει ή να κάνουν φλαπ φλαπ τα ματάκια τους στους καταθέτες, ή να δανειστούν χρήμα στη χονδρική. Αυτά συνέβαιναν τα παλιά καλά χρόνια διότι από τον σεπτέμβρη του 2008 και μετά οι τράπεζες βρίσκουν χρήμα ή από τους καταθέτες ή κατευθείαν από την ΕΚΤ μέσω των γνωστών προγραμμάτων “έκτακτης” ρευστότητας.

Αυτό το έκτακτη είναι και καλή ατάκα για να πείσεις τη σύντροφό σου να κάνετε παιδί. Αγάπη μου θα κάνουμε ένα έκακτο παιδί προσωρινά, όσο προσωρινή είναι και η ρευστότητα της ΕΚΤ (το έκτακτο παιδί θα ήταν ήδη σχεδόν 4ετών και με σίγουρο μέλλον +3χρόνια γκαραντί).

Για παράδειγμα το χρηματοδοτικό κενό των ελληνικών τραπεζών βρίσκεται γύρω στα 110-130δις ευρώ και καλύπτεται μέσα από την ΕΚΤ και τον ELA.
Όταν όμως μια τράπεζα έχει εκδώσει ένα θαλασσοδάνειο, πχ έχει δώσει στο mega 230εκ ευρώ (τυχαίο παράδειγμα), και πάρει χαμπάρι πως το mega (τυχαίο παράδειγμα πάντα) δεν πρόκειται να τα επιστρέψει ποτέ, τότε η τράπεζα θα πρέπει να ξεγράψει 230εκ ευρώ από το δανειακό της χαρτοφυλάκιο και να τα θεωρήσει ως πιθανές ζημιές. Για να καλύψει αυτή τη χασούρα, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα των καταθετών της (διότι δεν της ανήκουν), αλλά πρέπει να βάλει τα χρήματα από την τσέπη της.
Η τσέπη της τράπεζας λοιπόν, είναι το λεγόμενο μετοχικό κεφάλαιο, είναι δηλαδή τα χρήματα που έχουν βάλει οι ιδιοκτήτες της. Κάθε τράπεζα είχε υποχρέωση να διαθέτει στο ταμείο της ένα ποσό για τις κακές μέρες που ένα δάνειο τους έσκαγε στα μούτρα. Αυτό το ταμείο έπρεπε να αποτελεί τουλάχιστον το 4% των δανείων που είχε δώσει και σύμφωνα με τους καινούργιους κανόνες θα πρέπει να αποτελεί το 8-9% των δανείων που έχει δώσει (αυτά είναι τα λεγόμενα εποπτικά κεφάλαια). Αν δεν έχει τα χρήματα αυτά στο ταμείο, τότε η τράπεζα πρέπει να τα βρει ή να χάσει την άδειά της.

Τα χρήματα αυτά λοιπόν τα βρίσκει είτε από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (και τα βάζουν οι ιδιοκτήτες), είτε από κέρδη παρελθόντων ετών που τα κρατάς καβάτζα για μια κακή στιγμή. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι ελληνικές (όπως και πολλές άλλες τράπεζες) δεν έχουν στο ταμείο αρκετά κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν τα θαλασσοδάνεια, διότι τόσα χρόνια, μέτοχοι και στελέχη έτρωγαν με χρυσά κουτάλια από τα αποθεματικά που μάζευαν μέσω των μεγάλων κερδών.


Enter papadimos

Και σήμερα βρίσκονται στο κακό αυτό σημείο να μην έχουν φράγκο στην τσέπη. Εδώ λοιπόν έρχονται τα 50δις που τους υπόσχονται εδώ και μερικούς μήνες. Καθώς οι ιδιοκτήτες τους φυσικά δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να βοηθήσουν τα ιδρύματά τους (ακόμα και στην περίφημη συγχώνευση αλφαμπανκ-γιουρομπανκ, οι μεγαλομέτοχοι δεν έβαζαν φράγκο από την τσέπη τους αλλά αντίθετα έβαζαν κάτι μεσανατολίτες να κάνουν τα κορόιδα με 500ψωροεκατομμύρια), περιμένουν από το κράτος να το κάνει. Το ίδιο κακό κράτος που μισούν και δεν θέλουν στα πόδια τους

Αυτό ήταν και το βασικό μέλημα παπαδήμου από τη στιγμή που ανέλαβε την πρωθυπουργία. 2 βδομάδες πριν την αναλάβει (όταν σύμφωνα με την καλή εφημερίδα το βήμα σουλάτσερνε μεταξύ φρανκφούρτης και χάρβαρντ παλιοαγράμματοι μουζίκοι), ούρλιαζε στα μμε πως κούρεμα μεγαλύτερο από αυτό που αποφασίστηκε τον Ιούλιο (δηλαδή κούρεμα 0%), είναι καταστροφή και ξαφνικά γίνεται πρωθυπουργός ειδικού σκοπού με μοναδικό μέλημα το κούρεμα κατά 50%. Η απάντηση φυσικά δεν είναι ότι ο παπαπδήμος άλλαξε γνώμη. Αλλά καθώς οι ευρωπαίοι πίεζαν για κούρεμα, ο παπαδήμος μπήκε στην πρωθυπουργία για να κάνει damage control. Και τα κατάφερε περίφημα καθώς υποσχέθηκε στις τράπεζες τουλάχιστον 50δις ευρώ, τη στιγμή που η χασούρα τους από το κούρεμα δεν ξεπερνούσε τα 24δις


Το πιο σκανδαλώδες της υπόθεσης είναι πως αυτά τα 50δις οι τράπεζες θα τα έπαιρναν όπως και τα προηγούμενα 11δις σε ρευστό. Δηλαδή απολύτως τσάμπα, τη στιγμή φυσικά που ο ελληνικός λαός θα πλήρωνε τους τόκους αυτών των δανεικών και το χρέος θα λογιζόταν στο ελληνικό κρατικό χρέος.


Η πλάκα είναι πως ο παπαδήμος δεν πρόκαμε να περάσει ούτε το πρώτο σκέλος της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών γιατί τον πρόλαβαν οι εκλογές. Τι έκανε λοιπόν το θηρίο? Πέρασε μαζί με το άλλο το αστέρι τον σαχινίδη μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έδινε την εξουσιοδότηση στο υπουργικό συμβούλιο να αποφασίσει τη μορφή που θα έχει αυτή η χρηματοδότηση.

Όπως μου εξήγησαν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, είναι κάτι παπαρίτσες που συνήθως χρησιμοποιούνται προκειμένου να ρυθμίσουν την άδεια λειτουργίας καντίνας του μπατζανάκη στην παραλία της κάτω παναγιάς και πάντως σίγουρα όχι για να ρυθμίσουν το πως θα δοθεί το 10% του ελληνικού ΑΕΠ στις τράπεζες.


Πού βρίσκεται το ζουμί? Μα φυσικά στους όρους που το υπουργικό συμβούλιο θα αποφασίσει να θέσει.


Έλα έλα ελά

Όπως είπαμε πριν αυτά τα 18δις δεν είναι σαν τα υπόλοιπα 70δις που έχουμε δώσει ως εγγυήσεις προκειμένου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό. Είναι σκληρό ντούρο γκουζγκούνιο χρήμα που θα δοθεί ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις τράπεζες. Και τώρα προσέξτε την τρελή πανευρωπαϊκή καραγκιοζιά.

Τα χρήματα αυτά θα προέρχονταν από τον γνωστό EFSF και τα οποία ο EFSF υποτίθεται θα έβρισκε με το να πουλάει ομόλογα (ως εταιρία) στις αγορές. Αυτό ήταν ένα ταχυδακτυλουργικό προκειμένου να πουν οι ευρωπαίοι πως εμείς δεν είμαστε σαν τους βρετανούς και τους αμερικάνους που τυπώνουμε χρήμα

Βέβαια τα ομόλογα που έχει εκδώσει ο EFSF προκειμένου να πάρει ζεστό χρήμα, δεν έτυχαν και μεγάλης αγάπης από τις “αγορές”. Έτσι, καθώς ο EFSF δεν έχει ρευστό να δώσει, θα προσφέρει στις ελληνικές τράπεζες 18δις σε ομόλογα EFSF, τα οποία οι τράπεζες μετά θα δώσουν στην EKT προκειμένου η ΕΚΤ να τους προσφέρει “έκτακτη” ρευστότητα ύψους 18δις ευρώ.

Όκ όσοι δεν το καταλάβατε, στην ουσία η ΕΚΤ θα τυπώσει 18 δις και θα τα δώσει στις ελληνικές τράπεζες (βραχυχρόνια πάντα), αλλά εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να μην ονομάσουμε αυτή την πράξη τύπωμα. Αυτά τα πρώτα 18δις (σχεδόν 10% του ΑΕΠ) θα χρεωθούν στο ελληνικό κράτος και θα δοθούν στις τράπεζες ως προκαταβολή για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα κάνουν στους επόμενους μήνες. Καθώς οι ιδιοκτήτες των τραπεζών δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και προτιμούν να το κάνει το κράτος για πάρτη τους.

Στον καπιταλισμό, όταν γίνεται μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων, ο καινούργιος μέτοχος που βάζει τα χρήματα, αποκτά κι ένα ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο. Επειδή τα 18δις είναι πολλά λεφτά, στην ουσία το κράτος γίνεται ο κύριος μέτοχος των ελληνικών τραπεζών, κάτι το οποίο θα σήμαινε πως η δουλειά του παπαδήμου τόσους μήνες πήγε στράφι.

Για να μη συμβεί αυτό, δημιουργήθηκαν διάφορα άλλα ταχυδακτυλουργικά προκειμένου το ρευστό της αύξησης κεφαλαίου να μην αλλάξει το ποιος διοικεί την τράπεζα. Στους μεγάλους πολυμετοχικούς καπιταλιστικούς οργανισμούς όπως και στη σοβιετική ένωση, η ιδιοκτησία στην ουσία είναι τόσο αόριστη και πολυδιασπασμένη, που την ουσιαστική ιδιοκτησία την έχει το management. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα ελληνικής τράπεζας είναι η alphabank.

Το ένα ταχυδακτυλουργικό ήταν το παλιό με το οποίο δόθηκαν και τα πρώτα 5δις ρευστού από το γνωστό πακέτο των 28δις του αλογοσκούφη, δηλαδή οι προνομιούχες μετοχές (τα μερίσματα των οποίων ποτέ δεν πληρώθηκαν παρεμπιπτόντως). Η δεύτερη λύση ήταν μία που θα ικανοποιούσε την επιμονή ΓρΑΠ για “κοινές μετοχές” αλλά με οικειοθελή παραίτηση του μετόχου από το δικαίωμα ψήφου. Αυτή η ιδέα βυθίστηκε μαζί με την εξαφάνιση ΓρΑΠ καθώς οι τραπεζίτες ήξεραν πως οι κοινές μετοχές έχουν μεγάλη ισχύ και η οικειοθελής παραίτηση μπορεί ανά πάσα στιγμή να αρθεί.

Έτσι η πιο όμορφη λύση που προκρίνεται από τα παπαγαλάκια είναι τα λεγόμενα CoCos, δηλαδή κάτι μετατρέψιμα ομόλογα που κρατάνε τη μετοχική σύνθεση ίδια (δηλαδή την παλιά) παρά το γεγονός πως ο καινούργιος μέτοχος θα βάλει περισσότερα χρήματα απόσα όλοι οι παλιοί και μετατρέπονται σε μετοχές μόνο μετά από 500τέρμινα κι αν οι παλιοί μέτοχοι δεν τα αποπληρώσουν κι αν το μασάζ πετύχει κι αν έχουν την ευγενή καλοσύνη. Με λίγα λόγια πρόκειται για δώρο και ξεκάθαρη απατεωνιά εις βάρος των φορολογουμένων που ας μην ξεχνάμε πληρώνουν τον λογαριασμό.

Σύμφωνα με τα παπαγαλάκια αυτό το χρήμα θα εκταμιευτεί αύριο μεθαύριο προς τις τράπεζες, αλλά προσωπικά δεν είδα καμία απόφαση υπουργικού συμβουλίου, για τον πολύ απλό λόγο πως μετά τις εκλογές δεν υπάρχει κυβέρνηση, αλλά υπηρεσιακή κυβέρνηση. Που φυσικά δεν έχει κανένα δικαίωμα να μοιράσει το 10% του ελληνικού ΑΕΠ όπως γουστάρει η ίδια.

Εδώ λοιπόν θα αρχίσει η τρομοκρατία. Μα κύριε τέκι θέλετε να κλείσουν οι τράπεζες? Θέλετε να χάσουν τις καταθέσεις τους οι μικροκαταθέτες? Όχι προσθεού δεν θέλω κάτι τέτοιο. Να τα δώσετε τα 18δις, αλλά να τα δώσετε με κοινές μετά ψήφου μετοχές όπως γίνεται στον καπιταλισμό. Με αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες θα πάρουν τα χρήματα και ο καινούργιος μέτοχος θα έχει δικαίωμα στη διοίκησή τους όπως γίνεται στον καπιταλισμό.

Κι αν το χέρι του υπηρεσιακού πρωθυπουργού δεν αντέχει να το κάνει αυτό, θα πρέπει να αφήσει στην επόμενη κυβέρνηση που θα ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό να αποφασίσει το είδος και τη μορφή που θα έχει η αύξηση κεφαλαίου. Κάθε άλλη κίνηση θα είναι πλήρως παράνομη διότι οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις δεν έχουν δικαίωμα να παίρνουν τέτοιου είδους αποφάσεις.

Φυσικά τα παπαγαλάκια θα σας πούνε πως η τρόικα δεν το θέλει αυτό και προτιμά τα CoCos. Πράγμα που είναι αλήθεια, όσο είναι αλήθεια το ότι η τρόικα ήθελε όσο ό,τιδήποτε άλλο την κατάργηση των φόρων στις καγιέν. Διότι οι ευρωπαίοι το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι να μην τους σκάσει το ευρωσύστημα στα μούτρα. Γιαυτό και δίνουν τα χρήματα πριν τις εκλογές παρά τις απειλές διαφόρων τσουτσεκιών για το αντίθετο. Το αν θα διοικούν τις τράπεζες οι ίδιοι τραπεζίτες που τις έφεραν μέχρι εδώ ή όχι τους είναι παντελώς αδιάφορο.


Ρέστα κι όξω από την πόρτα.

Τα πράγματα είναι απλά, πολύ απλά. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τις επόμενες μέρες χρέος ύψους περίπου 10% του ΑΕΠ θα προστεθεί στις πλάτες όλων μας. Αυτό το χρέος θα πάει στις τσέπες των τραπεζών με τη μορφή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Ο κ.παπαδήμος θέλει αυτό το χρέος να χαριστεί στις τράπεζες, κάτι εντελώς αντίθετο με οποιαδήποτε αρχή του καπιταλισμού. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει, διότι σε περίπτωση που δεν τον ειδοποίησαν δεν είναι πια πρωθυπουργός. Κάτι φυσικά που ισχύει και για τον κ.πικραμένο που υπάρχει στη θέση που υπάρχει διεκπεραιωτικά μέχρι να γίνουν εκλογές.

Η μορφή των μετοχών που θα πάρει από τις τράπεζες το ελληνικό δημόσιο μέσω της αύξησης κεφαλαίου με χρήματά του ελληνικού λαού, είναι απόφαση που πρέπει να πάρει η επόμενη εκλεγμένη κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει σαφές προς την υπηρεσιακή κυβέρνηση, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις (δηλαδή τον εξής σύριζα) που διαφωνούν με αποικιακού τύπου καραγκιοζιές τύπου CoCos και άλλα ανέξοδα δωράκια προς τους τραπεζίτες, διότι πρέπει επιτέλους κάποιος να επιβάλει τον καπιταλισμό σε αυτή τη χώρα.

Αν οι τραπεζίτες θεωρούν αυτή την εξέλιξη καταστροφική, ας βάλουν τα χρήματά τους εκεί που είναι το στόμα τους όπως λένε και στο αμέρικα κι ας κάνουν οι ίδιοι τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που χρειάζονται προκειμένου οι τράπεζές τους να μην περάσουν στα χέρια του οχτρού. Διότι το να βγάζεις δεκάρικους υπέρ του ιδιωτικού τομέα με κρατικά χρήματα, είναι ο ορισμός του τσάμπα μάγκα.

υ.γ. Για τις "σημειώσεις"  πηγαίνετε στην Πηγή !

Χωρίς ρεύμα και νερό ή με ρίζες και βολβούς ;


Ευρώ ή Δραχμή;   

Tην περισσότερη ζωή μου την πέρασα Ξοδεύοντας και Βγάζοντας δραχμές .
Χάρηκα πολύ! όταν έπαψα να χρειάζομαι διαβατήριο και συνάλλαγμα για να πάω μέχρι την Ιταλία.
όμως προτιμώ να χρειαστώ ξανά το διαβατήριο μου, παρά να δώσω το δικαίωμα σε κάποια "τράπεζα" να με απομυζά Συστηματικά και χωρίς έλεος για δέκα χρόνια δίνοντας μου για Καρότο την υπόσχεση ....πως μετά από δέκα χρόνια θα είμαι όπως είμαι σήμερα (που είμαι χάλια! ) .

Συνεπώς
νομίζω πως ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Καμένος καβάλησαν κάποιο καλάμι,
Αντιθέτως νομίζω πως Νδ κ Πασοκ αρνούνται να ξεκαβαλήσουν το δικό τους.
Και κυρίως να αποδεχτούν οτι Αυτή τη στιγμή! κάποιοι άλλοι στη θέση τους μπορούν να Διαπραγματευτούν καλύτερα.
Ο Τσίπρας  αυτή τη στιγμή Μπορεί! να Διαπραγματευτεί καλύτερα.
και θα το εξηγήσω ...
Ναι πρέπει να πληρώσουμε, δυστυχώς όλοι, αυτά που φάγαΝΕ ο Τσοχαντζό, ο Βουλγαράκης
και τα κοματόσκυλα τους , δεν γίνεται αλλιώς!
αλλά πως ;;;πουλώντας ΔΕΗ ΝΕΡΑ!!! και οτι άλλο υπάρχει Πολύ κάτω του Κόστους;;
Αποδεχόμενοι πως δεν μπορούμε ΟΥΤΕ να δανειστούμε από κάπου αλλού Ακόμα και αν μας Συμφέρει περισσότερο;;
Γιατί, αυτό κατάφεραν οι ηγέτες αυτών.... που έχουν πρόβλημα με τις ικανότητες του Τσίπρα!
Δεν θέλω να παντρευτώ τον Τσίπρα, θέλω να πάρω Διαζύγιο απ΄ αυτό που δημιούργησαν οι προηγούμενοι.
Πετυχημένοι Ελληνες όμως δεν μπορεί να είναι τα Λαμόγια με το πούρο και τις μίζες.
.....................................................................................................

Είμαι υπερ την ριζικής Επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου !
χωρίς έπαρση χωρίς τσαμπουκάδες αλλά με σοβαρότητα και γνώση πως αν μου βγει ...
παραμένω Ελεύθερος και για πρώτη φορά Αναγκασμένος να έχω μια οικονομική πολιτική ισοσκελισμένη--(ουδέν κακό αμιγές καλού)
και πως αν δεν μου βγει μπορώ και με δραχμή.
(το ευρώ δεν ήταν από πάντα και δεν θα είναι για πάντα!!---το θέμα είναι αν μας συμφέρει αυτή τη στιγμή.

Βεβαίως κύριοι (εταίροι) και θα πληρώσουμε!! αλλά σε Πολύ περισσότερες δόσεις με πολύ καλύτερους όρους
και ΝΑΙ μπορούμε ακόμα και αν φύγουμε απ΄την Ευρώπη αν δεν μας θέλετε
μπορούμε αν θέλετε ν΄αφήσουμε την Θατσερική λογική της κυρία Μέρκελ  να φάει την πρώτη ήττα αυτού του αιώνα 
αρκεί να είμαστε Ελληνες στις καλές τους στιγμές!!
όταν λέμε ισόβια να εννοούμε ισόβια
και όταν λέμε τέρμα οι Τζοχαντζο Βουλγαρα να εννοούμε Τέρμα!!
...................................................................................................

Επειδή δεν έχω παντρευτεί τον Τσίπρα ούτε και κανέναν άλλο (παρά μόνο την σκέψη μου)
όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι φίλοι μου
αυτά που θάθελα να μάθω απ΄Αυτόν είναι ...
"τι θα κάνει με το μεταναστευτικό ......τι θα κάνει με τα πανεπιστήμια ...".
γιατί εκεί μου βγαίνει φάλτσος όχι στο Μνημόνιο.....
.........................................................................

Άλλο οι κλέφτες και άλλο οι δολοφόνοι.


Το πρόβλημα με τους λαθρομετανάστες και το εκλογικό αποτέλεσμα για την χρυσή αυγή είναι διαφορετικά πράγματα αλλά συγκοινωνούν.
Η εγκληματική αμέλεια των προηγούμενων κυβερνήσεων
 (ως προς την ανεξέλεγκτη είσοδο των λαθρομεταναστών-και την διαχείριση τους)
η ελάχιστη αστυνόμευση 
και οι ολοένα χειρότερες οικονομικές συνθήκες που υπήρχαν στην χώρα 
αύξησαν κατακόρυφα την εγκληματικότητα.
Η στάση των αριστερών κομμάτων- 100% υπέρ του μετανάστη 
και καθόλου υπέρ του "Αυτόχθονα Κυφελιώτη Μικρομεσαίου" 
που πλήττονταν βάναυσα ο τρόπος ζωής που ήξερε 
 έδωσαν τον χώρο στην χρυσή αυγή να μπει και μάλιστα μ΄αυτόν τον τρόπο στην βουλή.
Μπορεί να μην συμφωνώ καθόλου με το "μαζί τα φάγαμε" αλλά
είμαι σίγουρος πως  "μαζί τους βάλανε" .
Για το Δουβλίνο 2 ......κάνανε Μούγκα όλοι 
κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση.....σαν να μην υπεγράφη ποτέ
 -μας το φύλαγαν τα μμε Τους για έκπληξη...
Όσο για την αριστερά επανέρχομαι το τεράστιο λάθος της ήταν οτι έφτυσε!
το ντόπιο φορολογούμενο μισθωτό θύμα!!
(το περίφημο "μυρμηγκάκι" του Λαζόπουλου στους 10 μικρούς Μήτσους)
 απαξιωμένο  καθώς ήταν , ανάμεσα στα πούρα  κοματόσκυλων- κ λαμόγιων 
άρχισε να μαζεύει ΚΑΙ τα σκατά (κυριολεκτώ) του λαθρομετάναστη έξω απ΄την πόρτα του - εκτός όλων των άλλων-
Αν,.... έστω Ταυτόχρονα!  μαζί με τις κουβέρτες που μάζευε η ενεργή αριστερά
για τους 300 λαθρομετανάστες της κατάπτυστης  κατάληψης στη Νομική 
λάμβανε υπ΄ όψιν της ότι  εκτός απ΄ το θεωρητικό κομμάτι του προελαύνοντα  καπιταλισμού 
υπάρχουν  και πραγματικές ζωές! που δυσκολεύονται 
και  που δεν μαθαίνουν  Ελληνικά, αλλά τα μιλάνε χρόνια!! πληρώνοντας ταυτόχρονα  φόρους 
.......δεν θα είχε αυτό το ποσοστό η χ.α.
Γενικά στη ζωή η πολλή Αθωότητα βλάπτει ή είναι Ύποπτη.
Την χ.α  επαναλαμβάνω  την ήθελαν όλοι.....αυτό μου δείχνουν οι πράξεις τους.

Tο τραπέζι στον Ελαιώνα !


Μόνο αν έχεις χρόνο! και φιλότεχνη διάθεση  μπες στο video...

.
Καλέ μου Πασόκε και Νεοδημοκράτη αφήστε τα χαζά και γυρίστε στα μαντριά

(Οι 2 παιδοβούβαλοι με τις χρυσές μασέλες 63%)

Ναι μπράβο  Κκε μου Συριζαίε και Κουβεληπνωτιστή
(για τώρα και οι τρεις μέσα.....και τα βρίσκετε μετά... Κάποτε!!
 μπορούν οι ψηφοφόροι σας να περιμένουν  3-4 γενιές
 να δουν την Νίκη-Ένωση- Πράξεις απ΄τον ουρανό
 -τελικά!! υπάρχει μετά θάνατο ζωή ! -

για τώρα πάρτε ένα 17%  και μια χαρά )

Η ελληνική σημαία έχει χρώμα γαλανό και στη μέση χαραγμένο έναν κάτασπρο σταυρό

(υπέροχα σκεπτόμενοι της αγοράς οπλίτες
σόγια μου ανοιχτόκαρδα με τα πολλά βαφτίσια
ψυχοπονιάρη  φασισμέ-θα ξεράσω-
και όλα τ ΄ άλλα βίτσια

βουτήξτε ένα 20% και φέρτε το στα ίσα .)


υ.γ. Κι΄ όπως λέει και φίλος μου ο Κώστας
"μαλάκα αν τελειώσει το πελατειακό κράτος χαθήκαμε, 
δεν ξέρουμε τίποτα άλλο"      :-)


Η κρίση η σήψη και το τέλος


Με την λέξη Κρίση  εννοούμε το πρόβλημα που παρουσίασε
 ένας υγιής οργανισμός - ή έστω ένας αποτελεσματικός μηχανισμός.
Δεν ονομάζουμε  ποτέ κρίση κάποια στιγμή στη διαδικασία της Σήψης.

Εμείς, μέσα σ΄ ένα συλλογικό παραλήρημα,
ονομάσαμε κρίση την διάθεση μας  ν΄απαλλαγούμε
απ΄την δυσοσμία που παρατηρείται σε κάποιο στάδιο της Σήψης,
αλλά αυτό κανονικά γίνεται με Θάψιμο ή Αποτέφρωση του πτώματος
και λέγεται Τέλος της διαδικασίας.

"Στο λαϊκό τραγούδι πρέπει να μοιράζεσαι""Ρε μαλάκα χάρε δεν βαρέθηκες με την Τέχνη ;...... υπάρχει και η κατηγορία Πολιτική!!"

αυτό έγραψε σαν σχόλιο ένας χρήστης του You Tube
σε κάποιο από τα video που είδα για να διαλέξω
τα τραγούδια που αναρτώ σήμερα
στην  Mνήμη του Δημήτρη Μητροπάνου

(και σε ένδειξη  εκτίμησης στη  ρήση του  " Στο λαϊκό τραγούδι πρέπει να Μοιράζεσαι").

Θάλασσες (Ένα ποτήρι θάνατο) Μητροπανος Δημήτρης - YouTube

Σ ΑΝΑΖΗΤΩ ΣΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ - YouTube

..........................................................................................................

Στο πιο κάτω τραγούδι
Μητροπανος Καλοκαιρια και χειμωνες - YouTube
εκεί που λέει  "αγαπημένη" το καταλαβαίνεις πως θα έπρεπε να πάει παραπάνω!
και στο "πη" και στο "με" , αφού οι συλλαβές αυτές αντιστοιχούν σε άλλες νότες
(ή κάπως έτσι δεν είμαι μουσικός)
αλλά Τι νοιάζει αυτό το πράγμα;; τον παραλήπτη ενός λαϊκού τραγουδιού αφού
..... το θέμα είναι    "Να Μοιράζεσαι".
Τι νοιάζει τον παραλήπτη αν τραγουδούσε(όπως λένε οι γνωρίζοντες μουσική κ τραγούδι!)
με το λαρύγγι ή ακόμα και με το γόνατο ... το θέμα ήταν οτι ήθελε να Μοιραστεί......
γι΄αυτό και κατάφερνε να μου είναι Οικείος
(όπως και άλλοι γιατί δεν ήταν-είναι ο μόνος
αλλά  ένας απ΄αυτούς ).
......................................................................................

Με τα πιο κάτω τραγούδια κλείνω το παζλ των τραγουδιών που  άκουσα και τραγούδησα μαζί του
και  μόνος μου, μέσα στο αυτοκίνητο σε εκδρομές.....
 (όπως σήμερα που γύριζα πριν μάθω το νέο για τον θάνατο του)
και μικρός  βλέποντας τους γονείς μου στα μπροστινά καθίσματα.

Αυτά με τον Μικρούτσικο μου πέφτουν λίγο δήθεν
αλλά είναι οκ....γιατί τα λέει εκείνος .
(ο άλλος, έκανε... το σταυρό του Νότου... και μετά έγινε κυρίως Παράγοντας).

S' agapo san amartia - Mitropanos - YouTube

Mia stasi edw - Dimitris Mitropanos - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=tJXW0hH0Afw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=bKj8Iiy1Leo

ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ - ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ- ΚΑΝΕΛΙΔΟΥ - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=Dfz_zDrDYAA

Mitropanos - Ta Ladadika - YouTube

Ρόζα - Δημήτρης Μητροπάνος / Roza - Dimítris Mitropános - YouTube

Καμία ελπίδα.


Πολεοδομία στο τηλέφωνο: Πότε το θέλετε;
Πολίτης στο τηλέφωνο: Μπορώ να διαλέξω κιόλας;
Πολεοδομία: Βέβαια όλα γίνονται. Και αύριο μπορείτε και σε 3 μέρες μπορείτε
Πολίτης: Ας το πάρω αύριο
Πολεοδομία: Αύριο κοστίζει τα διπλά.
Πολίτης: Και σε 3 μέρες;
Πολεοδομία: Σε 3 μέρες το 1/3
Πολίτης: Ας το πάρω σε 3 μέρες.

Και έτσι τέλειωσε το αλισβερίσι-λάδωμα σήμερα 5 Απριλίου 2012  κάποιου φίλου με την πολεοδομία.

Γιατί τους τα δωσες ρε μλκ τον ρώτησα…
Γιατί αν δεν τους τα έδινα, θα μου έδιναν το χαρτί με διάφορα προσχήματα το καλοκαίρι μου απάντησε και έτσι θα έχανα περισσότερα απ΄ αυτά που μου ζήτησαν. Άσε που δεν αισθάνομαι ικανός να αλλάξω το κράτος αυτό. Πες με τελειωμένο αν θες αλλά δεν με παίρνει ν΄ αλλάξω αυτό το πράγμα που με περιβάλει.                                                                                                                                 Ακόμα και να τον μαγνητοφωνούσα τον μλκ δεν θα πιανόταν για πειστήριο, θα έπρεπε να πάω στην  αστυνομία να τους το βάλω να το ακούσουν να χάσω χρόνο να απαντήσω σε ότι σκατά με ρωτούσαν και αν με πίστευαν να  προσημειώσουν χαρτονομίσματα να πληρώσω και κάτι εκεί
 (έως και την μήνυση κατ΄ αγνώστων  για επίθεση ληστεία ή κλοπή κοστολογούν και σε επιβαρύνουν) και αν δεν τον ειδοποιούσε κάποιος δικός του από εκεί μέσα και πήγαιναν όλα καλά να τον έπιαναν αργότερα.
Δεν μίλησα… αυτός ( γι΄ αυτό είναι κ φίλος μου) κατάλαβε τι σκεφτόμουν

Δεν αλλάζει το μπουρδέλο Γιάννη μου είπε, με τίποτα ποτέ δεν θ’ αλλάξει άκου με γιατί είμαι και μεγαλύτερος….                                            
 Προχθές πήγα στην εφορία, συνέχισε,  να πάρω δικά μου λεφτά που μου τα παρακρατούσαν 6 μήνες τώρα. Δικά μου! Λεφτά που μου τα είχαν καθυστερήσει 5-6 μήνες με το έτσι θέλω.
Χωρίς να σηκώσει το κεφάλι του ο υπάλληλος με  λέει «τυχεράκια». Ε τι τυχεράκιας δικά μου λεφτά είναι, του απαντάω,  και μου έχετε βγάλει την ψυχή στο «έλα την άλλη εβδομάδα έλα σε 15 μέρες»…. βρε άκου που σε λέω « τυχεράκια » συνέχισε ο υπάλληλος  και σηκώνοντας το κεφάλι μέσα απ΄ τα γυαλιά του με κοίταξε στα μάτια και μου είπε «και τώρα που θα πας στο ταμείο άσε μας και έναν καφέ».
Γιατί αν δεν αφήσω τι θα γίνει τον ρώτησα  «το πολύ να έρθεις κανα δυο φορές ακόμα» μου είπε ανέκφραστα δίνοντας μου το χαρτί.
 Πήγα ταμείο πήρα τα λεφτά και θέλοντας να δω μέχρι που φτάνει η κατάντια είπα στον ταμία  «μπορείς να μου χαλάσεις αυτό το πενηντάρικο;» ναι βέβαια είπε και μου έδωσε απ όλα τα χαρτονομίσματα, εγώ του άφησα ένα πεντόευρω να δω τι θα κάνει. Αυτός  το πήρε. Καταλαβαίνεις τι σου λέω;  ξεφτίλισε την υπηρεσία που δουλεύει  και ξεφτιλίστηκε για ένα πεντάευρω, το πήρε και μου κλεισε το μάτι.

Υ.γ. Αργότερα μόνος μου, διαβάζοντας ένα κομμάτι που πιθανολογεί-προετοιμάζει το έδαφος  σε σχέση με μελλοντικό φόρο ιδιοκατοίκησης ! διάβασα στα σχόλια ότι κάποιος θα πάρει  όπλο ....ένας άλλος το είχε ήδη αγορασμένο....και ένας τρίτος  παρότρυνε  τους υπόλοιπους ν΄ αφήσουν τις ακραίες λύσεις και να ψηφίσουν Σαμαρά για να μας κυβερνήσει επιτέλους ένας πραγματικός ηγέτης.
Δεν σκέφτηκα πολιτικά - ήταν ανώφελο μπροστά σε μια τέτοια τοποθέτηση- έχω καλύτερα πράγματα να κάνω 
σκέφτηκα όμως πως αυτός έχει την  ελπίδα του 
με εμάς τους υπόλοιπους που δεν έχουμε καμία τι γίνεται;Μίμης Κουγιουμτζής - Θέατρο Τέχνης
«Στο Υπόγειο ζω τις περισσότερες ώρες της ζωής μου.
Είναι ένας χώρος ζωτικός για μένα.
 Δεν νομίζω πως μπορώ να δημιουργήσω έξω από αυτόν.
Το πολύ φως με σκοτεινιάζει. Μου δίνει την εντύπωση ότι ισοπεδώνει τα πάντα.
Το λιγοστό, ή μάλλον το αναγκαίο, με φωτίζει. Δημιουργεί σκιές.
Απαραίτητες για να ονειρευτεί κανείς».

Έρωτας και τιμωρία....


Κλείστε τα φώτα. Στη Βιρτζίνια είναι παράνομο να κάνει κανείς σεξ με τα φώτα ανοιχτά.
Ποινικά κολάσιμες πράξεις συνιστούν οι ερωτικές περιπτύξεις με φορτηγατζήδες μέσα σε τηλεφωνικούς θαλάμους της Πενσιλβάνια.
Εντός των συνόρων της πολιτείας Ουάσιγκτον, οι άνδρες έχουν το δικαίωμα να ερωτοτροπούν με ζώα αρκεί αυτά να μη ζυγίζουν περισσότερα από 16 κιλά έκαστο.
Στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον DC όλες οι ερωτικές στάσεις πέραν της ιεραποστολικής αποτελούν παράβαση του νόμου, διάταξη η οποία ισχύει και στη Βιρτζίνια.
Στο Κολοράντο δεν επιτρέπεται να φιλά κανείς μια γυναίκα ενώ αυτή κοιμάται.
Στη Μινεσότα ουδείς έχει το δικαίωμα να πέφτει για ύπνο με αδαμιαία περιβολή καθώς και να κάνει έρωτα έχοντας πρώτα φάει σκόρδα ή σαρδέλες.
Δια ροπάλου απαγορεύονται τα βρομόλογα κατά τη διάρκεια των συζυγικών σεξουαλικών περιπτύξεων στο Ορεγκον ενώ στο Νιου Τζέρσι, όποιο ζευγάρι πατήσει κατά λάθος την κόρνα ενώ χαριεντίζεται μέσα σε αμάξι κινδυνεύει να βρεθεί στη φυλακή.
Ο στοματικός έρωτας είναι παράνομος σε συνολικά 18 αμερικανικές πολιτείες (μεταξύ αυτών η Αριζόνα, όπου οι γυναίκες επιτρέπεται ωστόσο να κυκλοφορούν γυμνόστηθες, και η Ιντιάνα) όπως παράνομα είναι και τα παντός τύπου σεξουαλικά βοηθήματα (sex toys) σε μέρη όπως η Αλαμπάμα.
 Το φλερτ απαγορεύεται στην πόλη του Σαν Αντόνιο ενώ τα χάδια και τα φιλιά δημοσία θέα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε διάρκεια τα 18 λεπτά στο Αϊντάχο και τα πέντε λεπτά στην Αϊόβα.
Εκ διαμέτρου αντίθετη στις επιταγές της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, η Νεβάδα απαγορεύει το σεξ χωρίς προφυλακτικό ενώ η πολιτεία της Ουάσιγκτον από τη μεριά της, έχει θέσει εκτός νόμου το σεξ με παρθένα.
(Το πώς συνεχίζουν να γεννιούνται παιδιά στις δύο αυτές πολιτείες παραμένει μυστήριο.)
Στη Μοντάνα, όποια κυρία θελήσει να χορέψει πάνω στο τραπέζι κάποιου σαλούν ή μπαρ, οφείλει να φορά ρούχα βάρους τουλάχιστον 1,5 κιλού.
Στο Ουαόμινγκ τα ζευγάρια απαγορεύεται να συνευρίσκονται σεξουαλικά μέσα σε ψυγεία κρεάτων. 
( αυτό είναι το αγαπημένο μου)
Τρεις γουλιές μπίρα είναι το μέγιστο που μπορεί να πιει ένας άνδρας στην Αϊόβα ενώ βρίσκεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι δίπλα στη σύζυγό του.
Στο Χάστινγκς της Νεμπράσκα όσα ζευγάρια (ακόμη και τα παντρεμένα) διαμένουν σε ξενοδοχείο δεν επιτρέπεται να κοιμούνται γυμνά στο ίδιο κρεβάτι ούτε να κάνουν σεξ
χωρίς τις πυτζάμες που τους έχει παράσχει η καμαριέρα, 
ενώ στα ξενοδοχεία της Νότιας Ντακότα απαγορεύεται το σεξ στο πάτωμα.
Μοναδική είναι η περίπτωση της Γιούτα, όπου το εξωσυζυγικό σεξ, η μοιχεία, ο στοματικός έρωτας, ο πρωκτικός έρωτας καθώς και ο αυνανισμός συνιστούν ποινικά κολάσιμες πράξεις.
 Την ίδια στιγμή και παρά τις αυστηρές απαγορεύσεις, η εν λόγω πολιτεία είναι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ο μεγαλύτερος καταναλωτής ψηφιακού πορνό στις ΗΠΑ.

Στον υπόλοιπο κόσμο...

Στο Λίβανο, επιτρέπεται στους άντρες να κάνουν σεξ με ζώα, αρκεί τα ζώα
να ειναι θηλυκά. Εάν οι σεξουαλική επαφή είναι με αρσενικό ζώο, επιβάλλεται
ποινή θανάτου
 Στο Μπαχρέιν ένας άντρας γυναικολόγος επιτρέπεται να εξετάσει μια
γυναίκα, αλλά του απαγορεύεται να κοιτάζει απευθείας στα γεννητικά της
όργανα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επιτρέπεται μόνο να βλέπει μέσω
καθρέφτη.
Στην Ινδονησία η τιμωρία για τον αυνανισμό είναι αποκεφαλισμός!
Στο Χονγκ Κονγκ μια απατημένη σύζυγος μπορεί νομίμως να σκοτώσει το
μοιχό άντρα της, αλλά της επιτρέπεται να το κάνει μόνο με τα χέρια της!!
Την ερωμένη του συζύγου, κατά τα άλλα, μπορεί να τη σκοτώσει η απατηθείσα
όπως της αρέσει!
Στο Λίβερπουλ, λέει, επιτρέπεται να είναι τοπλες οι πωλήτριες αλλά μόνο
σε μαγαζιά που πουλάνε τροπικά ψάρια!
Στο Κάλι, στη Κολομβία, μια γυναίκα επιτρέπεται να κάνει έρωτα μόνο με
το σύζυγό της, αλλά την πρώτη φορά που θα γίνει αυτό, πρέπει νάναι παρούσα
και η μητέρα της . . .
Στο Σάντα Κρουζ στη Βολιβία είναι παράνομο ένας άντρας να κάνει σεξ με
μια γυναίκα και τη μητέρα της ταυτοχρόνως!