Εσείς τι λέτε;...... Κύριε....επειδή αυτό που ενοχλεί δεν είναι η Ουσία,

αυτή αν την εκλάβεις
σαν μηχανισμό παρουσίασης μιας Παράδοσης με κυρίαρχο Μύθο και Τελετουργικό
την αποδέχεσαι ευχάριστα!
(τουλάχιστον τις καλές στιγμές της-
χωρίς τις βασανιστικές τιμωρίες, που υφίστανται κάποιοι απ΄τους ήρωες της)


Αυτό που ενοχλεί είναι η Διαχείριση Της .
 η διαχείριση της κοινής μνήμης  που ενώ  θα  μπορούσε  να Ενοποιεί βοηθώντας το Σύνολο
δεν το κάνει και προτιμά να Προχωράει κοιτώντας τον Εαυτό της  Αιώνες τώρα.